2021 - Skyfall i Gävle

Augusti 2021 var en nederbördsrik månad i stora delar av Sverige. Ett intensivt lågtryck gav stora mängder regn i Gävleborg och Dalarna den 17-18 augusti. Flödena steg i vattendrag och i små vattendrag blev flödena mycket höga. I Gävle orsakade skyfallet översvämningar.

Under senare delen av sommaren var det högre vattenflöden än normalt i västra Sverige upp till och med Dalarna samt i ett stråk därifrån mot trakterna kring Gävle. I mitten av augusti gav ett omfattande regnväder mycket regn i främst Gävleborg och Dalarnas län. Högst dygnsnederbördsmängd mättes vid mätstationen i Gävle den 18 augusti klockan 07 svensk normaltid med 161,6 mm under det senaste dygnet. Totalt fick ett stort område över 100 mm regn på ett dygn.

Observerad nederbörd
Observerad nederbörd för nederbördsdygnet 17 augusti 07:00 till 18 augusti 07:00 (svensk normaltid) . Förstora Bild

Skyfall i Gävle

Skyfallet gav 161,6 mm i Gävle den 17 - 18 augusti. Allra värst var det där strax efter midnatt på onsdagen, mellan klockan 00 och klockan 02 föll då totalt 101,0 mm. Regnet gav översvämning på hårdgjorda ytor och delar av Gävle blev översvämmat med många vattenfyllda källare.

Gävle, Hemlingby
Foto av översvämmat i Gävle i stadsdelen Hemlingby efter skyfallet den 17 augusti. Förstora Bild

Snabbt stigande flöden påverkade vägar och broar

Små vattendrag reagerade direkt på regnen och små bäckar blev snabbt mycket större. Ett antal broar rasade och många vägar underminerades och fick stängas av i Gävleborgs och Dalarnas län. 
Även större vattendrag fick flöden över de normalt högsta under året. Storsjön i Gavleån var redan innan regnet välfylld. Efter regnet steg vattenflödena och vid Tolvfors kraftverk var flödet som högst ungefär 128 kubikmeter per sekund, vilket är en återkomsttid över 10 år. De höga flödena höll i sig i ungefär en vecka innan de sjönk mot  mer normala flöden.

Tolvfors krv
Flödet i Gavleån vid Tolvfors kraftverk. 2021 presenteras med en röd linje, augusti 2021 är det högsta uppmätta sommarflöde sedan mätserien startade 1905. Högre flöden har tidigare förekommit vid vårfloden. Mätdata från station Gävle övre 1905 – 1966 och station Tolvfors krv 1967 tom augusti 2021. Förstora Bild

Uppmätt vattenflöde vid SMHIs stationer

Vid SMHIs mätstation Hyttingsheden i Hyttingsån sydväst om Borlänge steg vattenståndet cirka 170 cm från förmiddag den 17 augusti till kulmen nåddes mitt på dagen den 18 augusti. Det är det högsta uppmätta vattenståndet på stationen sedan start 1989. Preliminära beräkningar på flödet är runt 19 kubikmeter per sekund vilket har en återkomsttid på 50 år. 

Hyttingsheden
Vattenflöden förbi SMHI station Hyttingsheden i Hyttingsån sydväst om Borlänge den 18 september. Foto Urban Martinelle Förstora Bild
Hyttingheden2
Hyttingsheden vid lägre vattenflöde i maj 2016 fotograferad från andra sidan vattendraget. Flödet är cirka 2,7 kubikmeter per sekund och medelflöde vid stationen är 0,8 meter per sekund. Foto Emil Söderström Förstora Bild

SMHIs station Konstdalströmmen i Testeboån söder om Ockelbo kulminerade den 22 augusti på 67 kubikmeter per sekund, vilket är något större än en normal vårflod.