2013 - Vårflod norra Norrland

Vårfloden 2013 blev stor i norra Norrland. De största flödena uppmättes i Torneälvens biflöden Lainioälven och Muonioälven.

Trots att snötäcket i Norrland inte varit så stort under vintern 2013 blev vårfloden rejäl i en del områden. Det beror på att snön i fjällen och i norra Lappland smälte i en mycket snabb takt när värmen kom i mitten av maj. I samband med det föll det också en del regn. Flödena blev höga eller mycket höga i stora delar av norra Norrland.
 

Översvämmad väg i Lannavaara, Lainioälven, maj 2013
Översvämmad väg i Lannavaara, Lainioälven, maj 2013 Foto Stina Nyman Förstora Bild

Lainioälven och Muonioälven

Av de stora älvarna var det Torneälvens biflöden Lainioälven och Muonioälven som hade mycket höga flöden. I Karesuando vid övre delen av Muonioälven fick bron mellan Sverige och Finland stängas av på grund av översvämning. Flödet var där det högsta sedan vårfloden 1992. Även i Lainioälven var vattenflödet mycket högt. Vid SMHI:s mätstation i Lannavaara har vattenflödet inte varit så högt sedan vårfloden 1979 och då var flödet ungefär lika högt.
 

Årshögsta flöden Lannavaara
Varje års högsta flöde i Lannavaara i Lainioälven 1959-2018. Förstora Bild

Stora älvar

Även de stora oreglerade älvarna Torneälven, Kalixälven, Kaitumälven, Vindelälven och Tärendöälven hade höga flöden. I de reglerade älvarna, däremot, kunde vattnet samlas upp i regleringsmagasinen och vårfloden blev lugn.
 

Älvar med höga och mycket höga flöden i maj 2013.
Älvar med höga (blå) eller mycket höga (svarta) flöden i maj 2013. Förstora Bild

Mindre vattendrag

Även i många små och medelstora vattendrag i norra Lappland, norra Norrbotten samt Lapplands och Jämtlands fjälltrakter var flödena höga. I södra Lapplands fjälltrakter var vattenflödena mycket höga, det vill säga hade en återkomsttid på över 10 år.