1968 - Extrem vårflod i Torneälven

Vårfloden 1968 har gått till historien som den högsta sedan flödesmätningarna startade i Torneälven och dess större biflöden. Snösmältningen kom sent och snön smälte i en snabb takt, vilket gjorde att vattenflödet steg mycket snabbt.

Det fanns inte extremt mycket snö i Torneälvens avrinningsområde vintern 1968 och det föll inte heller mycket nederbörd i samband med vårfloden. Det var istället den mycket snabba avsmältningen som var avgörande för de extremt höga flödena. Inledningen av maj 1968 var mestadels kylig, men i slutet av månaden skedde ett snabbt omslag till varmare väder. Snön smälte i en mycket snabb takt och vattenflödena steg ovanligt hastigt.

Rekordflöden

Vid flera av SMHI:s mätstationer i Torneälven uppmättes det högsta flödet sedan mätningarna startade. Vid Kukkolankoski i den nedre delen av Torneälven var flödet 3670 m3/s, det högsta flödet som någonsin uppmätts i ett vattendrag i Sverige.

De höga vattenflödena ledde till stora översvämningsskador i den nedre delen av älven.

Kukkolankoski 1968
Vattenflöde i Kukkolankoski i nedre delen av Torneälven 1911-2019. Flödet 1968 markerat i svart. Förstora Bild