1968 - Extrem vårflod i Torneälven

Vårfloden 1968 har gått till historien som den högsta sedan flödesmätningarna startade i Torneälven och dess större biflöden. Snösmältningen kom sent och snön smälte i en snabb takt, vilket gjorde att vattenflödet steg mycket snabbt.

Under vårfloden 1968 var flödena extremt höga i Torneälven och många av dess biflöden. De höga vattenflödena ledde till stora skador i den nedre delen av älven.

Rekordflöden

Vid flera av SMHI:s mätstationer i Torneälven och dess biflöden uppmättes det högsta flödet sedan mätningarna startade. Vid Kukkolankoski i den nedre delen av Torneälven var flödet 3670 kubikmeter per sekund, det högsta flödet som någonsin uppmätts i ett vattendrag i Sverige. Vid vårfloden 2023 blev vattenflödet nästan lika högt.

Diagram över vattenflödet vid Kukkolankoski i Torneälven 1911-2023.
Vattenflöde i Kukkolankoski i nedre delen av Torneälven 1911–2023. Flödet 1968 markerat i heldraget svart och flödet 2023 markerat i streckat svart. Förstora Bild

Rekordflöden uppmättes också i Lainioälven och i de övre delarna av Muonioälven. Vid Lannavaara i Lainioälven var vattenflödet 933 kubikmeter per sekund, vilket är mycket högre än vid den näst högsta vårfloden 1979,då flödet var cirka 700 kubikmeter per sekund.

Diagram över vattenflöden vid Lannavaraara i Lainioälven
Varje års högsta vattenflöden vid Lannavarra i Lainioälven, ett biflöde till Torneälven. Mätningar saknas 1927-1948. Förstora Bild

Varför blev flödena höga just detta år?

Det fanns inte extremt mycket snö i Torneälvens avrinningsområde vintern 1968 och det föll inte heller mycket nederbörd i samband med vårfloden. Det var istället den mycket snabba avsmältningen som var avgörande för de extremt höga flödena. Inledningen av maj 1968 var mestadels kylig, men i slutet av månaden skedde ett snabbt omslag till varmare väder. Snön smälte i en mycket snabb takt och vattenflödena steg ovanligt hastigt. Den totala volymen vatten som rann i Torneälven var inte så stor detta år, men vårfloden var mycket intensiv. Flödet steg snabbt till extrema nivåer och sjönk sedan snabbt igen.