De svenska flödesrekorden i Torneälven

De högsta uppmätta vattenflödena i Sverige har inträffat i samband med vårfloden i Torneälven. Våren 1968 var flödet 3670 m3/s vid Kukkolankoski i den nedre delen av Torneälven, det högsta flödet som någonsin uppmätts i ett vattendrag i Sverige. Våren 2023 var det nästan lika högt. 

Den älv som har de högsta uppmätta vattenflödena i Sverige är Torneälven. Det är inte ovanligt att det rinner mer än 2500 kubikmeter per sekund vid vårfloden. Extra höga var flödena under vårfloden 1968 och 2023.

Rekordflöden

Vid Kukkolankoski i den nedre delen av Torneälven var flödet 3670 m3/s 22 maj 1968, det högsta flödet som någonsin uppmätts i ett vattendrag i Sverige. Vid vårfloden 2023 blev vattenflödet nästan lika högt. Vid båda tillfällen blev skadorna stora på byggnader och vägar.

Stationerna Pajala och Kallio ligger nära varandra i varsin älvgren precis innan sammanflödet. Pello  och Kukkolankoski ligger nedströms iTorneälven.
Karta över norra Sverige som visar var de hydrologiska mätstationerna ligger i Torneälven och biflödet Muonioälven. Illustration SMHI

Jämförelse 1968 och 2023

Vid vårfloden 1968 smälte snön mycket snabbt och vattenflödet i älven steg ovanligt hastigt. Även vårfloden 2023 blev kraftig i Torneälven och dess biflöden. Förloppet var liknande det 1968 med en mycket snabb avsmältning. En skillnad vara att vårfloden var mycket tidigare 2023, med de högsta flödena i nedre Torneälven 22 maj, medan de högsta flödena 1968 inträffade 11 juni.

Graf över flödet vid stationen Kukkolankoski, 2023 års flöde är nästan lika högt som 1968 och det kommer tidigare på året.
Årsdiagram över varje års observerade vattenflöde från 1911 till 2023 i Kukkolankoski. De högsta flödestopparna sker under vårfloden, 1968 års flöde i heldragen svart linje och 2023 i streckad svart linje. Illustration SMHI

En annan skillnad var att vårfloden 1968 var mer utbredd över stora delar av Torneälvens avrinningsområde, medan det vid vårfloden 2023 främst var de nedre delarna av Muonioälven och Torneälven som fick höga flöden.

Vid de flesta mätstationer för vattenflöde i Torneälvens avrinningsområde är det vattenflödet 1968 som är det högsta uppmätta. Vid Kallio i nedre Muonioälven, och Pello, i Torneälven strax nedströms sammanflödet med Muonioälven, var 2023 års flöden något högre.

Fjälltrakterna och Torneträsk hade inte så höga flöden något av dessa år, utan här var vattenflödena höga bland annat år 1953, 1993 och 2012.

Rekordflöden i kubikmeter per sekund
Station Flöde 2023 Flöde 1968 Startår
Pajala 1380 1880 1940
Kallio 1920 1720 1911
Pello 3630 3450 1959
Kukkolankoski 3620 3670 1911

Graferna nedan visar varje års högsta vattenflöden vid ett urval av stationer i Torneälven och dess biflöden. 

Vattenflödet 1968 sticker ut som det högsta i mätserien från Pajala
Illustration SMHI Förstora Bild
2023 uppmättes det högsta vattenflödet i Kallio.
Illustration SMHI Förstora Bild
1968 och 2023 uppmättes de högsta vattenflödena vid Pello
Illustration SMHI Förstora Bild
1968 och 2023 inträffar de högsta vattenflödena i Kukkolankoski.
Illustration SMHI Förstora Bild