Avbördningskurva

En avbördningskurva visar sambandet mellan vattennivå och vattenflöde. Sambandet är unikt och tas fram för utvalda punkter i ett vattendrag.

Exempel på en avbördningskurva där vattenstånd visas på y-axel och vattenföring på x-axeln.
Exempel på en avbördningskurva där vattenstånd visas på y-axel och vattenföring på x-axeln. Gröna cirklar visar manuella mätningar. Förstora Bild

Vattenföringsmätningar är tidskrävande och komplexa att utföra. Det är betydligt enklare att mäta vattennivån som kan göras både automatiskt och manuellt med exempelvis peglar. Automatisk mätning har fördelen att informationen inte behöver bearbetas i mellansteg och att den kan skickas direkt till användaren.

SMHI mäter vattennivån på mer än 200 platser i Sverige och med hjälp av avbördningskurvor räknas vattennivån om till vattenföring.

En avbördningskurva tas fram genom att man mäter flöde och vattenstånd vid en väl vald punkt i ett vattendrag. Denna punkt kallas bestämmande sektion. Här är relationen mellan vattenföring och vattennivå tydlig. Det krävs flera mätningar vid låg, medel och högflöden för att kurvan ska bli så korrekt som möjligt.

Det är viktigt att hålla kurvan uppdaterad eftersom sektionens utseende kan förändras över tid.