Avbördningskurva

En avbördningskurva visar sambandet mellan vattennivå och vattenflöde. Sambandet är unikt och tas fram för utvalda punkter i ett vattendrag.

Exempel på en avbördningskurva där vattenstånd visas på y-axel och vattenföring på x-axeln.
Exempel på en avbördningskurva där vattennivå visas på y-axel och vattenflöde på x-axeln. Svarta punkter visar mätningar. Förstora Bild

Vattenföringsmätningar är ofta tidskrävande och kräver mycket manuellt arbete. Det är betydligt enklare att mäta vattennivån. Detta kan desssutom göras automatiskt och data kan skickas direkt till användaren.

För att räkna ut vattenföring från vattennivå används sedan avbördningskurvor.

Hur tas en avbördningskurva fram?

En avbördningskurva tas fram genom att man mäter flöde och vattenstånd vid en väl vald punkt i ett vattendrag. Denna punkt kallas bestämmande sektion eller tröskel. Här ska relationen mellan vattenföring och vattennivå vara tydlig.

Det krävs flera mätningar vid låg, medel och högflöden för att kurvan ska bli så korrekt som möjligt. Om flödet är mycket högt eller mycket lågt, hamnar man utanför mätningarna och avbördningssambandet är då skattat (röd linje i illustrationen ovan).

Avbördningskurvan kan behöva uppdateras

Det är viktigt att hålla kurvan uppdaterad eftersom tröskelns utseende kan förändras över tid. Även tvärsektionen kan förändras i samband med bland annat erosion som figuren nedan illustrerar. 

tvärsnitt av vattendrag
Vattenståndet är lika vid tidpunkt A respektive B men vattenföringen är högre vid B eftersom fåran eroderats och tvärsnittsarean är större.