2005 - Hög vårflod i Torneälven

Efter en islossning utan dramatik i Muonio- och Torneälvarna följde en mycket hög vårflod. Det höga flödet orsakades av snabb snösmältning i kombination med rikligt regn, speciellt under perioden 21-27 maj. I förutsättningarna ingår också att vinterns snötäcke var något större än normalt och att snösmältningen i övre delen av området var ganska sen, samt att det totalt under maj föll drygt dubbla den normala nederbördsmängden.

I Pajalaområdet kulminerade flödet den 28 maj både i Muonioälven och Torneälven. Vid Matkakoski vid nedre Torneälven var kulmen den 30 maj. Mest extremt var flödet i nedre Muonioälven med en återkomsttid* i intervallet 25-30 år. Vid Matkakoski var dygnets medelvattenföring den 30 maj ungefär 3000 m³/s. Återkomsttiden för flödet på sträckan från Muonioälvens inflöde till mynningen i Haparanda/ Tornio låg i intervallet 15-20 år.

Senast ett högre flöde inträffade i nedre Torneälven var under vårfloden 1995 och dessförinnan vid rekordflödet 1968. För nedre Muonioälven är årets vårflod den största sedan 1968. För Torneälven uppströms Muonioälvens inflöde var flödet inte alls lika extremt, men i Pajala något över normal vårflodsstorlek.


* Återkomsttid för ett flöde är den tidsperiod inom vilken ett lika stort eller större flöde i genomsnitt inträffar en gång.

 

Christer Gustavsson, SMHI, besöker pegeln Kallio under vårflodskulmen som uppmättes till ca 1630 m3/
Christer Gustavsson, SMHI, besöker pegeln Kallio under vårflodskulmen som uppmättes till ca 1630 m³/s den 28 maj. (Källa: Väder och Vatten, juni 2005)