2012 - Sommaröversvämningar i Silverån

Kraftiga regn 7-8 juli 2012 medförde stora översvämningar över Småland. Värst drabbades Emåns biflöde Silverån.

Den 7-8 juli föll stora mängder regn främst över Småland och Dalarna. Vid nederbördsstationen Hinshult i Småland föll 186 mm regn på två dygn.

Översvämningar längs Silverån

Flödena steg i vattendragen och orsakade problem med översvämningar på många håll inom Emåns avrinningsområde och i delar av Dalarna. Värst drabbades Emåns biflöde Silverån där översvämningarna var stora i bland annat Lönneberga, Silverdalen, Mariannelund och Hultsfred. Vattenflödet i Silverån bedöms ha haft en återkomsttid på över 50 år.

Nederbörd Hinshult juli 2012
Observerad tvådygnsnederbörd, uppmätt från 20120707 kl 8 till 20120709 kl 8 Förstora Bild

Tredje sommarflödet

Det är den tredje sommaren under 2000-talet som Silverån och Emån drabbas av översvämningar. Flödet i Silverån var något högre 2012 än under somrarna 2003 och 2007. Vid SMHI:s mätstation i Brusafors i Silverån uppmättes 19 m³/s den 9 juli, vilket är något högre än det tidigare högsta uppmätta flödet från juli 2003.

Tre sommarflöden i Silverån
Vattenflöde somrarna 2003, 2007 och 2012 vid SMHI:s mätstation Brusafors i Silverån. Förstora Bild

Emåns huvudgren

I Emåns huvudgren var dock inte flödet så högt utan hade en återkomsttid på under 10 år. Här var flödena högre både 2003 och 2007. Men de riktiga högflödestillfällena i Emån inträffade under tre vårfloder; 1951, 1966 och 1977.

En gångbro översvämmad och skyddsvallar grävda, Silverån vid Mariannelund.
Silverån vid Mariannelund. En gångbro översvämmad och skyddsvallar har grävts på sidorna för att hålla vattnet i sin fåra. Foto Lena Andersson, SMHI