1596 - Ett krisens år i Örslösa på Kållandsö

Kyrkoherden Benedictus Petri beskriver år 1596 ett krisens år i Örslösa på Kållandsö:
"Vid midsommartid var jorden överflödigt beklädd med härligt gräs och mycken säd, så att alla människor menade att det skulle bli spannmål nog i landet. Men vid tiden för prästmötet vid Pedersmässan 1 augusti då folket var på Skara marknad kom så mycket regn och flod att alla broar flöt bort och folket hade stor möda och bekymmer hur de skulle komma hem igen. Av samma flod började syndastraffet; ty vattnet gick över åkrar och ängar, så att säden och gräset blev fördärvade och det blev så litet av korn och hö. På hösten därefter blev kölden så stark att ingen fisk kom i land, den mycket otjänliga väderleken fördärvade för syndens skuld Guds gåvor både på land och i sjön och vattnet."

Källa: De stora blå...: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren
Degerman, Erik 2004 (Fiskeriverket och Naturvårdsverket)