2015 - Skyfall Hallsberg

Stora mängder nederbörd föll över Hallsberg den 5 september 2015. Översvämningarna blev omfattande.

Den 5 september föll stora mängder regn lokalt i norra Götaland och södra Svealand, av SMHIs mätstationer fick Hjortkvarn i Närke mest med 96,5 mm. De stora regnmängderna ledde till omfattande översvämningar i Hallsberg. Många hus var översvämmade, vägar var avstängda, bostadshus fick evakueras, skolor hölls stängda och det blev störningar i tågtrafiken. Översvämningar drabbade även Kumla och Mariefred samt stora arealer jordbruksmark.

Nederbördsmängder Hallsberg
Observerad tvådygnsnederbörd 20150905 kl 8 till 20150907 kl 7 (svensk normaltid). Förstora Bild