2006 - Vårflod i södra Sverige

I år fick hela södra Sverige en vårflod. Högst blev flödena i vattendragen från sydöstra delarna av Sydsvenska höglandet med återkomsttider* i intervallet 5 till 10 år.

Vintern höll sitt grepp över södra Sverige ovanligt länge i år. I hela Götaland och i södra Svealand fanns omkring den 20 mars ett betydligt större snömagasin än det normala. Norra delarna av Sydsvenska höglandet hade allmänt en vattenmängd i snötäcket på 75 – 100 mm, vilket gav förutsättningar för en stor vårflod. Men för att ett stort snötäcke ska ge mycket höga flöden behövs också ett snabbt snösmältningsförlopp och påspädning med kraftigt regn. I fjol fanns också ett betydande snötäcke, om än inte lika stort som i år, men då kom vårfloden av sig i större delen av södra Sverige på grund av ett långsamt snösmältningsförlopp och torrt väder.

Från den 27 mars i år började snösmältning och regn ge snabb flödesökning i vattendragen i sydligaste Götaland, och i hela södra Sverige startade flödesökningen redan under de sista dagarna av mars. Vårfloden kulminerade från slutet av mars, i små och medelstora vattendrag längs södra och västra Götalands kuster, till mitten av april i de mer snörika områdena i nordöstra Småland. Sjörika och långsamt reagerande vattendrag i Götaland och de flesta vattendrag i södra Svealand och sydligaste Norrland upp till en linje från mellersta Värmland till södra Hälsingland hade kulmen under andra hälften av april.

Trots förutsättningar för hög vårflod blev flödena ganska måttliga. Vattendragen i västra Götaland och i södra Svealand hade i allmänhet flöden med kortare återkomsttid* än 2 år. Förhållandevis högst blev flödena i vattendragen från sydöstra delarna av Sydsvenska höglandet med återkomsttider på i regel mellan 5 och 10 år. I en del vattendrag där är flödet det högsta sedan 1985. Vattendragen i övriga delar av östra Götaland hade i allmänhet flöden med återkomsttid i intervallet 2 -5 år. Regn under snösmältningen medförde också att många små och medelstora vattendrag i sydöstra Norrland kom upp i flöden med 2-5 års återkomsttid vid månadsskiftet april-maj.

Orsaken till den måttliga vårfloden är ett utdraget snösmältningsförlopp. Mer regn än normalt föll under snösmältningsperioden i södra Sverige, men det kom i flera omgångar och inte vid något tillfälle med riktigt stora mängder. Vattendragen från centrala och östra delarna av Sydsvenska höglandet hade dock en volymmässigt stor vårflod.

I centrala Europa har väderutvecklingen under vårfloden på flera håll inte varit lika lyckosam. Extremt höga flöden har förekommit främst i Elbe och Donau. Där har stora snömängder snabbt smält vid varmt väder kombinerat med rikligt med regn.


*Återkomsttid för ett flöde är den tidsperiod inom vilken ett lika stort eller större flöde i genomsnitt inträffar en gång.
 

2006_01
Töftesdalsån i Dalsland under vårfloden den 11 april. Foto: Nils Sjödin
2006_02
Strömmen på mellersta Öland under vårfloden den 3 april. Foto: Peter Ragge