1999 - Hög vattennivå i Vättern

Vattennivån i Vättern var hög under en lång period under 1999, då den högsta nivå sedan 1927 observerades. Jönköping drabbades av översvämningar.

Under 1999 var vattennivån i Vättern hög. Det berodde på att det fallit mycket nederbörd i Vätterns avrinningsområde under en längre tid. I november 1997 var vattennivån nära sänkningsgränsen för att sedan stiga nästan oavbrutet fram till 29 april 1999. Eftersom Vättern är en stor och djup sjö med ett litet avrinningsområde reagerar den långsamt och en hög nivå håller i sig under en lång tid. Vid detta tillfälle var vattennivån över dämningsgränsen i drygt 9 månader, från december 1998 till september 1999.

Översvämningar i Jönköping

Översvämningen ledde trots räddningsinsatser till skador i Jönköping och Huskvarna. Skadorna omfattade VA-system och pumpstationer samt översvämmade källare. En väg och några gång- och cykelbanor översvämmades också. Under perioden med hög vattennivå förekom inte någon kraftig nordlig vind, vilket hade förvärrat situationen. Andra orter runt Vättern är inte så känsliga för översvämning.

Högsta sedan 1927

Den högsta nivån som uppmättes var 88,95 m över havet i RH00. Vattennivån var den högsta sedan 1927, då nivån var 89 m. En ännu högre nivå uppmättes dock 1867, då nivån var 89,08 m.

Vättern är reglerad sedan 1928, men inte så kraftigt och vattennivån avviker inte så mycket från vad den skulle varit om sjön var oreglerad.

Vättern årshögsta vattennivå
Varje års högsta vattennivå i Vättern från 1858 till 2018. Mätningar från Motala. Förstora Bild