1985 - Snösmältning efter extremt mycket snö på Smålandskusten

Ett område mellan Oskarshamn och Västervik upplevde i inledningen av 1985 tidernas snöande. När detta smälte i samband med två blöta månader gav det översvämningar. 

Bild
Observatören ser till pegeln vid SMHIs mätstation Melby i Vindån. Den 12 april 1985. Foto SMHIs observationsenhet
Vid SMHIs mätstation Nytorp 1985
Vänster: Den 7 maj 1985. Vattnet har stigit över vattendragets bräddar vid SMHIs mätstation Nytorp i Storån. Höger: Den 10 april 2005. Stationen sedd från andra sidan vattendraget. Foto SMHIs observationsenhet

Smålandskusten drabbas ibland av så kallade snökanoner från havet. En sådan skapade i början av januari 1985 ett ymnigt snöande. Mellan den tredje och fjärde januari ökade snödjupet med 72 cm i Oskarshamn och med 49 cm i Sandbäckshult.

Under snösmältningen framåt mars april månad föll dessutom en hel del nederbörd. Mars var regnigare än normalt i nästan hela landet och i april föll upp mot fyra gånger så mycket som normalt över nästan samma område som drabbats av snökanonen i januari. Detta ledde till flertalet översvämningar.

Flödesrekord vid flera stationer

De mätstationer som var i drift i området visar nästan alla flödesrekord just våren 1985. Flertalet av stationerna startade så sent som 1980 och har därför inte långa mätserier.  

Den station som funnits längst i området är Yxered vid sjön Yxern. Där finns mätningar från 1922 till 1950 samt 1980 till idag. Sjön började regleras 1938 vilket påverkar vattenflödet ur sjön. Mest flöde uppmättes efter regleringen år 1947 men på senare tid är flödet 1985 högst. 

Diagram
Årshögsta flödesvärden vid SMHIs mätstation Yxered vid sjön Yxern. Förstora Bild
Karta med observationer
Fem stationer som var i drift under våren 1985. Tre av de fem uppmätte det högsta värdet 1985. Förstora Bild
Diagram
Årshögsta flödesvärde vid SMHIs mätstation Hälla i Söderköpingsån. Våren 1985 inträffade flödesrekord vid mätstationen. Förstora Bild
Diagram
Årshögsta flödesvärde vid SMHIs mätstation Melby i Vindån. Flödet som inträffade 1985 är långt högre än tidigare och senare flöden. Förstora Bild
DiagramNytorp1985
Årshögsta flödesvärden vid SMHIs mätstation Nytorp i Storån. Förstora Bild
Diagram
Årshögsta flödesvärden vid SMHIs mätstation Solnen i Virån. Förstora Bild
Diagram
Årshögsta flödesvärde vid mätstationen Tolhem i Svartån. Högsta flödet som uppmätts vid stationen inträffade 2007. Det därefter högsta värdet uppmättes våren 1985. Stationen drivs av Tekniska verken AB i Linköping. Förstora Bild