Snöfallet vid Smålandskusten 3-5 januari 1985

Norra Smålandskusten drabbas ofta av så kallade snökanoner från havet. I januari 1985 blev det extra markant då snöandet pågick under några dygn, vilket gav mycket stora snödjup och allvarliga problem för samhällena där.

Ett lågtryck drog i början av januari 1985 ner från Barents hav och parkerade sig på södra Östersjön. Nordostlig kuling till storm rådde över norra Östersjön.

Vinden förde in ymniga snöbyar mot Öland, Gotland och framförallt norra Smålandskusten. De uppträdde i långa stråk som först drabbade Kalmartrakten den 3, men stråket flyttade sig därefter norrut. 

Det värst drabbade området kom därefter att ligga mellan Oskarshamn och Västervik nära Misterhult.

Från den 3 till den 4 januari ökade snödjupet med 72 cm i Oskarshamn och med 49 cm i Sandbäckshult. Den 5 rapporterades det största snödjupet i Oskarshamn med 110 cm.

Den 10 januari gjorde SMHI extra snödjupsmätningar i området. Snön hade då sjunkit ihop några dm. Från Västervik och en bra bit söder om Oskarshamn var snödjupet över 50 cm från kusten till omkring 20 km inåt landet.

De största snödjupen den 10 januari var över 100 cm i ett område nära Misterhult.

Det ska tilläggas att före händelsen var snödjupet bara en dryg dm i området.

Läs mer i "Väder och Vatten" januari 1985 s. 18-19.  (352 kB, pdf)