Snöfallet söder om Vänern 30 november till 1 december 2012

Samtidigt som det förekom snökanoner utmed Norrlandskusten så drabbades även ett område söder om Vänern av detta fenomen vid månadsskiftet november/december 2012.

Redan i slutet av november 2012 hade södra Sverige börjat snötäckas. Den tendensen höll i sig i början av december i samband med snöfall i en nordlig luftström över Sverige.

snökanon Vänern 2012
Snökanonen söder om Vänern den 30 november 2012 kl 19.10. Radarekon i detta område förekom redan under dagen och fortsatte till morgonen därpå, den 1 december. Söder om Sundsvall syns ett mer omfattande område med snöfall över södra Norrlands kustland. Förstora BildSöder om Vänern fick man ta emot stora mängder nysnö. I Kilagården söder om Lidköping var det barmark den 30 november och 75 centimeter i snödjup den 1 december. Dessa snödjupsökningar från en dag till en annan tillhör de största kända i vårt land.

Samtidigt förekom kraftiga snökanoner även i Norrland. 

Snöfallet i södra Norrland 30 november till 1 december 2012

Kartorna nedan visar snödjupet före respektive efter snöfallet. Tyvärr har vi ingen analys för den 1 och 2 december.

Snödjup 2012-11-30
Snödjup 2012-11-30 Förstora Bild
Snödjup 2012-12-03
Snödjup 2012-12-03 Förstora Bild