Snöovädret i Skåne 13-18 februari 1979

Kombinationen av kraftigt snöfall och kraftig vind utvecklades till ett farligt oväder i Skåne i februari 1979.

Den 12 februari 1979 började ett högtryck förstärkas över norra och mellersta Sverige, samtidigt som ett lågtrycksområde utbredde sig över Centraleuropa.

Därvid tilltog över sydligaste Sverige en nordostlig till ostlig vind som var frisk eller hård i nästan sex dygn.

Vinden orsakade kraftigt snödrev i Skåne och kulminerade den 15 februari med storm på sydkusten. De stora mängderna torr snö som fanns på marken medförde att snödrevet fick katastrofala verkningar, till och med värre än snöovädret som under nyårshelgen 1978/79 hade orsakat stora problem i södra Sverige.

Det var inte bara vindens verkningar i form av snödrev som orsakade problem utan även dess kombination med låga temperaturer. Risken för förfrysning var stor trots att lufttemperaturen inte var lägre än -8°. När det blåste som mest låg vindkyletemperaturerna kring -25° i hela södra Götaland.

Sveriges television rapporterar