Snöfallet i västra Götaland vid nyår 1985-1986

Tung och blöt snö föll över främst norra Halland där träd och elledningar knäcktes under nyårsafton 1985.

På morgonen den 31 december 1985 låg bara ett tunt snötäcke över större delen av Götaland. I det inre av Halland en dryg decimeter. Men under årets sista dygn kom ett nederbördsområde in över Götaland från väster. Under nyårsnatten föll stora mängder blötsnö främst över delar av Halland.

Stora problem uppstod i trafiken och för elförsörjningen.

Vid flera mätplatser i Halland ökade snödjupet med över 40 cm. Allra mest i Abild öster om Falkenberg där snödjupet ökade med 50 cm till 64 cm till den 1 januari 1986.

Längre in i Götaland blev snödjupsökningarna mindre, exempelvis vid Jönköpings flygplats ökade snödjupet med 11 cm.