Några omfattande snöfall

Rikliga snöfall, ibland i samband med blåst, kan orsaka problem i samhället. Vägar blir svårframkomliga och kommunikationer får stängas ner.  Om snön är blöt och fastnar kan träd och luftledningar falla under tyngden speciellt i kombination med blåst. Nedan har vi samlat kortfattade beskrivningar av några fall som antingen varit spektakulära vad gäller mängden snö eller som orsakat problem i samhällsfunktioner såsom kommunikation eller elförsörjning.

Urvalet är inte komplett. Det domineras av senare decennier då dokumentationen är någorlunda. 

De senaste fallen är högst upp i listan de äldsta är sist.

Det har förekommit andra fall, som lokalt orsakat problem. Det finns även fall med ganska måttliga mängder snö som har orsakat problem dels på grund av drivbildning på grund av kraftig vind eller i större tätorter på grund av svårigheter med snöröjning.

De angivna tidpunkterna är när ovädret var som värst. I flera fall förekom snöfall både före och efter de datum som nämns.

Södra Norrland 1-3 februari 2018

Södra Norrland 10-12 januari 2015

Södra Norrland 5-6 december 2013

Södra Norrland 30 nov - 1 dec 2012

Söder om Vänern 30 nov - 1 dec 2012

Mellersta Norrland 9 december 2011

Snöfallet 27-28 januari 2010

Gävle 6 december 1998

Norra Götaland 16-17 november 1995

Sydligaste Norrland, Svealand och norra Götaland  27-28 april 1995

Mellersta Norrlandskusten 26-27 januari 1994

Norra Lapplandsfjällen 12-13 mars 1993

Västra Götaland årsskiftet 1985-1986

Smålandskusten 3-5 januari 1985

Skåne 13-18 februari 1979

Östergötland 6-7 december 1977