Snöfallet i mellersta Norrland 9 december 2011

Den 8 till 9 december 2011 drog en storm in över södra Sverige. Norr om ovädrets lågtryckscentrum pressade nederbörden på mot Norrlandskusten. Inte bara vinden blev kraftig utan även nederbörden. Den 9 december föll allmänt över 20 mm nederbörd i kustområdena från Medelpad och upp till och med Västerbotten.

Nära kusten föll nederbörden som regn, strax innanför som blötsnö och längre in i inlandet som snö. Detta oväder orsakade givetvis problem i trafiken och även många strömavbrott där.

Allra mest nederbörd den 9 december föll i Ångermanland med över 40 mm över ett område stort som Gotland. Hela 89 mm noterades i Bredbyn och 80 mm i Hattsjöbäcken. Detta är två av de allra högsta dygnsnederbördsmängder som då hade noterats i december i hela landet. De överträffas endast av det mycket extrema värdet 122 mm i Riksgränsen den 14 december 1909.

Även Västerbotten fick mycket nederbörd. Där toppade Tavelsjö med 62 mm, som då var den fjärde högsta dygnsnederbörden för december någonsin i norra Norrland.

Snödjupen ökade med 2 till 4 dm på flera håll i Ångermanland och Västerbotten, där några platser nu noterade snödjup över 50 cm. Till exempel hade Nordanbäck i norra Ångermanland 55 cm.

Tyvärr har vi inga snökartor för de aktuella dygnen. Den som ligger närmst i tiden gäller för morgonen den 15 december alltså några dygn efter händelsen. Dels har snön då troligen sjunkit ihop något samtidigt som ett nytt snöfallsområde passerade det aktuella området. 

Snödjupet 2011-12-15
Snödjupet 2011-12-15 alltså några dygn efter det aktuella snöfallet. Förstora Bild