Snöfallet 27-28 januari 2010

I januari 2010 blev en av månadens stora väderhändelser ett rejält snöfall över så gott som hela landet

Den 26 januari 2010 nalkades ett omfattande nederbördsområde i nordväst och ovädret tog sin början i de norra Lapplandsfjällen där vinden ökade till hård samtidigt som temperaturen steg till plussidan på kvällen. Nederbörden föll därför först som regn i lägre terräng. Regnet övergick dock ganska snart i snöfall. 

Mitt på dagen den 27 januari täcktes så gott som hela landet av ett frontsystem med kraftigt snöfall som på många håll i kombination med kraftiga vindar orsakade stora trafiksvårigheter. Högsta medelvindhastigheten uppmättes på Svenska Högar­na, som hade 24 m/s, sent den 27 januari. 

snöfallet den 27 januari 2010
Radarekon för snöfallet den 27 januari 2010 kl 12.10. Nederbördsområdet rörde sig från väster mot öster. Förstora BildI övergången från det tidigare högtrycksläget sjönk luft­trycket i södra Sverige hela 50 hPa under ett dygn. Under kvällen den 27 januari och följande dag bromsades det omfattande snöfallsområdet upp och blev liggande över landets östra delar. 

Den 27 och 28 januari ökade snödjupet i praktiskt taget hela landet. Allra mest i norra Ångermanland med på sina håll uppemot 50 cm nysnö. Tillsammans med den tidigare snön uppmättes där ett snödjup på 92 cm i Hattsjöbäcken. Snöandet fortsatte längs ostkusten den 28 medan det klarnade upp och blev en riktigt solig dag på västkusten.

Snödjup 2010-01-15
Snödjup 2010-01-15. Vid denna tid gjordes endast snödjupsanalyser den 15 och den sista i varje månad under snösäsongen. Förstora Bild
Snödjup 2010-01-31.
Snödjup 2010-01-31. Vid denna tid gjordes endast snödjupsanalyser den 15 och den sista i varje månad under snösäsongen. Förstora Bild