Snöfallet utmed mellersta Norrlandskusten 26-27 januari 1994

Kraftig nederbörd och kraftig blåst berörde landets norra delar i samband med passerande lågtryck i slutet av januari 1994.

Flera lågtryck passerade landet i slutet av januari 1994, vilket ökade på snödjupet mycket kraftigt i framförallt kusttrakterna mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. 

Till den 27 januari ökade snödjupet med 44 cm från dagen innan och nådde då 102 cm vid Sundsvalls flygplats.

Men även längre norrut ökade snödjupet. Exempelvis uppmättes den 24 januari i Umeå 25 mm i smält form och snödjupet ökade där från 50 till 70 cm. Fyra dagar senare var snödjupet uppe i 88 cm. 

Månadens största snödjup, 150 cm, uppmättes dock i Rössjö i Ångermanland den 28. Med en snödjupsökning på 44 cm från den 27. I Gåltjärn i Viksjö nordväst om Härnösand noterades som mest ett snödjup på 126 cm.