Snöfallet i Östergötland 6 - 7 december 1977

Under några timmar på natten den 6 till 7 december 1977 föll stora mängder snö över främst Östergötland.

Ett lågtryck som rörde sig från Ryssland in mot södra Östersjön gav kraftigt snöfall den 6 till 7 december 1977 i kombination med hårda nordostvindar över delar av Södermanland och Östergötland.

Snödjupet ökade från värden kring 5 cm till över 40 cm i ett stort område. De högsta snödjupsvärdena hamnade enligt kartan på 60-70 cm strax norr om sjön Glan.

Snödjup efter ovädret 6-7 december 1977
Snödjup den 7 december och snödjupsökning under ovädret 6-7 december 1977 i Norrköping. Förstora Bild