1860 - 1800-talets värsta översvämningar i Dalälven inträffar

Vattnet i Siljan stiger och faller vanligen tre gånger om året. Hemfloden, såsom den första stigningen kallas, kommer vid islossningen, då vattenståndet höjes genom tillopp af smält snö och is från sjöns närmaste omgifningar. Fjällfloden, den andra och mäktigare stigningen, infaller något senare, "när häggen blommar" och vårsolen uppe i de aflägsna och höga fjällen vid Dalälfvens källor brutit isens bojor. Inträffa dessa floder samtidigt, kunna de åstadkomma stora öfversvämningar. Så berättar man, att vattnet i Siljan 1860 vid midsommartiden stod mer än tre meter öfver sin vanliga höjd. Höstfloden, den tredje stigningen, plägar infinna sig under den vanliga regntiden i september och oktober.
 
(Källa: Läsebok för folkskolan, 1899)