1904 - Extremt vattenstånd i Mälaren

Vårfloden i Stockholm var en av de största i mannaminne. Vattenståndet vid Slussen var en bra bit över fem meter. Flera kvarter stod under vatten, bygget av vad som senare kom att heta Högalids vårdhem fick avbrytas på grund av att upplagen med material var omgärdat av vatten. Trakterna kring Årstaviken och Liljeholmen var också drabbade.

1943 byggdes en damm vid Riksbron och sedan dess når inte vattenståndet upp till dessa rekordnivåer längre.