2014 - Skyfall på många platser bland annat Malmö

Andra delen av augusti bjöd på extrema regn vid flera tillfällen med lokala översvämningar som följd. Bland annat drabbades Getinge i Halland och Malmö av översvämningar.

Halland

Den 17 augusti föll stora mängder regn över Halland och flödena blev höga i små och medelstora vattendrag, men även i den nedre delen av Nissan. Getinge vid Suseån och Oskarsström vid Nissan hade stora problem med översvämningar. Vid kraftverket i Nissaström rann som mest 245 m3/s, vilket är ungefär lika mycket som vid översvämningarna i februari 2002. För att hitta större vattenflöden får man gå tillbaka till 1950-talet.

Översvämmat hus
Översvämning Getinge augusti 2014 Förstora Bild

Västergötland

Den 19 föll återigen mycket regn, denna gång i delar av Västergötland och Bohuslän med 134 mm i Hällum. Höga flöden i små vattendrag ledde till problem med översvämningar. Bland annat var väg E6 avstängd vid Munkedal.

Värmland

Den 20 augusti föll stora mängder regn i Kristinehamnstrakten. Flödena steg mycket snabbt i små vattendrag, bland annat i Varnan som rinner genom Kristinehamn. Både väg E18 och järnvägen var avstängda. Vid SMHI:s mätstation i Arnestorp i Ölman, strax väster om Kristinehamn, uppmättes 60 m3/s. Det är mycket mer än vad som tidigare uppmätts vid den stationen, som har ett medelflöde på 2,2 m3/s.

Skåne

Månadens allvarligaste översvämningshändelse inträffade 31 augusti i sydvästra Skåne. Under 24 timmar föll ca 100 mm vid SMHI:s nederbördsstation i Malmö. Vid några av kommunernas mätstationer föll ännu större mängder.

När sådana stora mängder nederbörd faller över en stad kan konsekvenserna bli mycket stora, vilka de också blev i detta fall. Många källare vattenfylldes och hushåll drabbades av elavbrott. Det blev mycket stora störningar i trafiken med fordon som fastnade i vattenmassorna och tåg som fick ställas in.

Artikel om skyfallet i sydvästra Skåne 2014-08-31

Översvämmade bilar Malmö 31 augusti 2014
Översvämmade bilar Malmö 31 augusti 2014 Förstora Bild