2020 - Höga vinterflöden i Götaland

Året inleddes milt och nederbördsrikt med mycket höga flöden i Götaland. Vid stationen Hillared i Ätran var flödet i februari det högsta uppmätta sedan stationen startade 1931.

Året inleddes milt för årstiden i hela Sverige. Detta gav snösmältning och stigande flöden i vattendragen. 

Västra Götaland

Västra Götaland och småländska höglandet fick stora mängder nederbörd under januari och februari. På vissa platser mättes mer än fyra gånger så mycket nederbörd än vad som är normalt under februari.

Nederbörden orsakade höga flöden i både små och stora vattendrag. Små vattendrag kulminerade först och vattendrag med många sjöar, som Lagan, kulminerade sist.

Foto vid mätstation Hällered den 17 februari 2020
Vid mätstation Hällered den 17 februari 2020, stationen ligger högt uppe i Ätrans avrinningsområde nordväst om Borås. Vid tidpunkten var flödet ungefär 7 m3/s och det högsta flödet vid det här flödestillfället. Foto Åsa Högblom Förstora Bild

I de nedre delarna av Ätran och Nissan kulminerade flödet den 23 februari på nivåer med återkomsttid på ungefär 25 år.

Graf över maxflöde vi Hillared åren 1932-2020
Varje års högsta flöde vid stationen Hillared i Ätran. Stationen startade 1931. Flödet i februari 2020 var 60 kubikmeter per sekund vilket är det hittills högsta uppmätta. 1951 var det nästa lika högt flöde. Statistiskt är det ett flöde som återkommer var 50 år. Förstora Bild
SMHIs mätstation Hillared, Ätran
SMHIs mätstation Hillared, Ätran den18 februari 2020. Foto Gustav Sandehed Förstora Bild

Lagan, som har mer sjöar, kulminerade i utloppet den 24 februari på en nivå med återkomsttid på ungefär 10 år. Sjöar högt upp i Lagans avrinningsområde fortsatte stiga sakta fram till mitten av mars.

Vid SMHIs station i Allgunnen observerades den 14 mars det högsta vattenståndet sedan i maj 1966. Flödet ut ur sjön var då 5,6 m3/s med en återkomsttid på 50 år.

Översvämning vid Ljungby i Lagan
Översvämning vid Ljungby i Lagan Foto Gitte Berglöv, SMHI

Blekinge och Småland

Även Blekinge och Småland hade höga flöden under februari och mars. Vattenflödet i Mörrums var det näst högsta uppmätta sedan stationer startade 1910. I februari 2020 mättes 124 m3/s, det högsta uppmätta vattenflöde i Mörrumsån vid Mörrum är 136 m3/s i december 1928.

Graf flöden vid Mörrum.
Graf över mätningarna vid Mörrum. Stationen startade 1910, det högsta mätningen registrerades 1928. Flödet 2020 är det näst högsta flödet vid stationen.

Övre delar av Emån och dess biflöden hade också höga flöden med återkomsttider på 50 år. Däremot blev inte flödena så höga vid Emåns utlopp då nederbörden främst kom högt upp i avrinningsområdet.