2002 Skyfall på Orust

Natten mellan 1 och 2 augusti 2002 föll mycket stora regnmängder över Orust. Skadorna efter regnet blev omfattande.

SMHIs nederbördsstation på Orust som ligger i Henån uppmätte natten 1-2 augusti 55 mm. På SMHI-stationen på Måseskär noterades 76 mm och i Rörastrand på Tjörn 49 mm. Mängderna varierade kraftigt över små avstånd, varför privata observationer var av stort intresse i kartläggningen av detta oväder, där västra Orust drabbades värst. I det mest utsatta området föll uppskattningsvis 180-200 mm regn under natten till den 2 augusti. Nederbörden avtog mycket tvärt från väster mot öster.

Det kraftiga regnet medförde stora skador. Många källare översvämmades, vägar förstördes och vattenmassorna orsakade erosionsskador. Markförhållandena på västra Orust med mycket kala klippor gör att vattnet rinner av snabbt och samlas i svackor. Det kan göra att skadorna blir svåra. Å andra sidan finns inga större vattendrag så vattnet når snabbt havet.

Skador efter regnet på Orust 2002
Kraftig erosion i en ängssluttning vid Boxvik nära Nösund efter regnovädret på Orust augusti 2002. Foto Hasse Alexandersson Förstora Bild