2014 - Vårflod Klarälven

Vårfloden 2014 blev ovanligt stor i Klarälven. Vid Höljes uppmättes det högsta flödet sedan vårfloden 1995.

I landets södra fjälltrakter och i de delar av Norge som rinner till Klarälven var snötäcket stort vintern 2013/2014. Varmare väder under andra delen av maj gjorde att snösmältningen tog rejäl fart. Flödena blev mycket höga i de övre delarna av Klarälven och i vattendrag i Dalafjällen och i Härjedalsfjällen. Vid Höljes tappades som mest drygt 600 m³/s, vilket motsvarar en återkomsttid på ca 20 år och är det högsta flödet som uppmätts sedan vårfloden 1995. Även i många vattendrag i Härjedalen var vårfloden den högsta sedan 1995.

Översvämningar vid Sälens 2014
Översvämningar vid Sälens by i maj 2014. Foto Emil Söderström Förstora Bild