2006 - Skyfall orsakade ras vid Ånn

Ett av sommarens många skyfall drabbade järnvägen och E14 vid Klockbäcken ca 6 km väster om Ånns station i Jämtland den 30 juli. Utbredningen av ovädret var mycket begränsad varför ingen av SMHIs mätstationer berörts. Vid efterforskningar framkom dock att en privatperson mätt upp 78 mm på en halvtimme, vilket verkligen är ett enormt intensivt regn. Det är också rimligt att det kommit omkring 100 mm i Klockbäckens övre del. Geolog Curt Fredén, som sett bilder från raset, påpekar att järnvägsbankens och vägbankens övre del bestod av silt och sand. Jordarter som i vattenmättat skick är erosionskänsliga. Då trummorna ej kunnat svälja de stora vattenflödena bildades en bassäng i vilken vattenytan snabbt höjdes. Frågan är hur högt upp på den upptill avsmalnande banken vattenytan nådde innan genombrottet skedde. Själv tror han att bristningen ägt rum i den övre/översta delen av banken. Så fort genombrottet ägt rum kunde banken snabbt eroderas ned till underlaget.

Hans Alexandersson
(Källa: Väder och Vatten, september 2006)

 

2006_03