1980 - Kritiskt vinterflöde i norra Skåne

Från årsboken för 1980 kan det läsas att oktober månad var kraftigt lågtrycksbetonad. Den 22-23 oktober inleddes en extremt ostadig och nederbördsrik vädertyp. November månad blev även den mycket nederbördsrik på västsidan av Sydsvenska höglandet. Speciellt stora nederbördsmängder noterades den 17-18 november.

De stora regnmängderna ledde till mycket höga vinterflöden i norra Skåne och angränsande delar av Småland och Halland. I Kristianstad var vattenståndet kritiskt högt.

Urklipp från SMHIs årsbok
Kartorna visar hur mycket det regnat jämfört med normalt för oktober, november och december månad. Förstora Bild

Stationer med höga flöden

I diagrammen nedan visas årshögsta värdet vid tre av SMHIs hydrologiska stationer. 

Stapeldiagram
Årshögsta värde vid SMHIs mätstation Spånga Nedre, i Almaån i Helge ås avrinningsområde. Värdet som uppmättes 16-18 december 1980 är högsta uppmätta sedan mätningarna började. Förstora Bild
Stapeldiagram
Årshögsta värde vid SMHIs mätstation Klippan, i Bäljane å i, Rönne ås avrinningsområde. Flödestoppen 1980 inträffade 12 december. Förstora Bild
Stapeldiagram
Årshögsta värde vid SMHIs mätstation Hörlinge, i Hörlingeån i Helge ås avrinningsområde. Värdet som uppmättes 11 december 1980 är högsta uppmätta sedan mätningarna började. Förstora Bild