2018 - Kraftig vårflod i norra Sverige

Vårfloden 2018 blev rejäl i stora delar av norra Sverige. På många håll var flödena de högsta sedan vårfloden 1995 och i vissa vattendrag blev flödena högre än 1995.

Vintern var snörik och i början av april låg mer snö än normalt i norra Svealand och hela Norrland, utom de norra fjälltrakterna. Speciellt i Dalarna och vid södra Norrlandskusten fanns mer snö än normalt.

Karta - temperaturavvikelse 1 - 17 maj 2018
Kartan visar temperaturens avvikelse från normalt den 1-17 maj 2018.
Karta - snöns vatteninnehåll 2018-04-10
Stora snömängder och mycket höga temperaturer ledde till en kraftig vårflod. Kartan visar snöns vatteninnehåll i procent av normalt 2018-04-10.

Snabb snösmältning

Från mitten av april steg temperaturen snabbt och snön började smälta i norra Svealand och södra Norrland. I maj var det mycket varmt i hela landet och snösmältningen gick mycket snabbt. Den snabba snösmältningen i kombination med stora snömängder gjorde att vattendragen snabbt fylldes på med smältvatten.

De kraftigaste vårflödena inträffar vanligen när stora mängder regn faller i samband med snösmältningen, men i år har snösmältningen i sig varit tillräcklig. Det har inte kommit så stora mängder regn under smältperioden, med undantag för den 11-12 maj då Norrland fick mycket nederbörd.

Kraftig vårflod i stort område

Det som är speciellt med årets vårflod är att den blev kraftig i ett stort område samtidigt, från norra Svealand till norra Norrland. Stora vattendrag med mycket eller extremt höga flöden med återkomsttider över 10 eller 50 år:

 • Klarälven
 • Västerdalälven
 • Gavleån
 • Delångersån
 • Gimån
 • Ammerån
 • Hårkan
 • Röströmsälven
 • Vojmån
 • Vindelälven
 • Byskeälven
 • Råneälven
 • Kalixälven
 • Muonioälven
 • Torneälven

Flödena blev också mycket höga eller extremt höga i många mindre vattendrag, speciellt i Gävleborgs län, i de södra fjälltrakterna och i Norrbottens kustland. I de stora reglerade älvarna kunde vattnet samlas i magasinen och flödena blev inte lika höga.

Höga flöden gav översvämningar

Vid tre mätstationer uppmättes de högsta flödena sedan mätningarna startade; Norralaån i Gävleborg samt Ammerån och Röströmsälven i Jämtland. På många håll var årets flöden de högsta som förekommit sedan den kraftiga vårfloden 1995. I några vattendrag blev flödena högre än 1995.

Tabell: högsta, näst högsta och tredje högsta notering för ett antal mätstationer (279 kB, pdf)

Diagram - högsta vattenflöde, Kilvamsklippen
Varje års högsta vattenflöde i Råneälven, Vindelälven och Röströmsälven sedan mätningarna startade. Förstora Bild

De höga flödena ledde till att många vägar förstördes av vattenmassorna och hus översvämmandes. På en del håll sattes barriärer upp till skydd mot översvämningar, bland annat i Vansbro, Sundsvall och Haparanda.