1916 - 1900-talets värsta översvämningar i Dalälven inträffar

Medelvattenstånden i april månad var åtskilligt över det normala i södra och mellersta Sverige. På grund av riklig nederbörd och varm väderlek blev vårflödena mot slutet av månaden mycket kraftiga. De högsta vattenstånden var i regel högre än normalt och i Gavleån och övre Dalälven exceptionellt höga. I Västra Dalälven vid Transtrand registrerades ett maximivattenstånd som var 139 cm över det normala. Flera broar har förstörts i bland annat Lima, Floda och Vansbro. På flera håll har stora områden stått under vatten. Från Vansbro rapporterades att stationshuset var den enda byggnad som ej stod under vatten.

Större flöden än 1916 års flöde har förekommit flera gånger, bland annat var maxvattenståndet 1764 mer än en meter högre i Nås i Västerdalälven än vid vårfloden 1916. Även i nedre Dalälven och i Falun var vattenståndet högre än 1916.

Exempel på vattennivåer i Faluån
(LH=RH70 -0.28m)
1764 +110.04
1780 +109.49
1816 +109.18
1825 +109.42
1860 +109.81
1899 +109.00
1916 +109.85
1959 +108.61
1985 +108.51

Vattenståndsmarkeringar vid bron i Falun. (foto: Kristina Thoms-Hjärpe)
Vattenståndsmarkeringar vid bron i Falun. (foto: Kristina Thoms-Hjärpe)