2013 - Vårflod Uppland

Vårfloden 2013 blev stor i Uppland, Gästrikland och Hälsingland. I Uppsala fick invallningar göras för att minska översvämningar vid Fyrisån.

I Uppland, Gästrikland och Hälsingland fanns vintern 2013 mer snö än normalt och snön smälte snabbt under andra halvan av april. Flödena i små och medelstora vattendrag steg mycket snabbt till höga nivåer. Höga vattenflödena förekom också i Södermanland och Östergötland.

Översvämningar i Uppsala

De höga flödena ledde till att många villor översvämmades samt att vägar och järnvägar blev avstängda. I centrala Uppsala byggdes vallar som skydd mot vattnet i Fyrisån. Vattenflödet i Fyrisån hade ca 50 års återkomsttid. Flödena vid de stora översvämningarna i Uppsala 1900 var dock betydligt större.

Högt vattenstånd i Fyrisån
Högt vattenflöde i Fyrisån i Uppsala april 2013. Foto Rickard Hultberg

Högsta flödet sedan 1986

Vid SMHI:s mätstation i Sävaån sydväst om Uppsala uppmättes det högsta flödet sedan hösten 1986. I många andra vattendrag uppmättes de högsta flödena sedan vårfloden 1999 eller hösten 2000.

Vattenflöde i Ransta i Sävaån april 2013
Vattenflödet vid Ransta i Sävaån april 2013 jämfört med vårflödena 1985 och 1999. Förstora Bild