2001 - Sommarnederbörd orsakade översvämningar över östra Svealand och södra Norrland

Sommaren kan helt kort sammanfattas som både varm och fuktig, vilket bör ha inneburit ett gott år för växtligheten. Förra året orsakade det nästan ständiga regnandet i flera veckor mycket omfattande översvämningar, medan det i år i stället var stora regnmängder under kort tid som ställde till med svåra skador och då främst i Sundsvallsområdet.

Juliskyfall över Norsborg

I julinumret av Väder och Vatten beskrevs de våldsamma åskväder som bröt ut främst den 9 och 10, då Film i norra Uppland fick 93 mm. När nu alla observationer kommit in, ser vi att Norsborg, ett par mil sydväst om Stockholm, fick hela 136.3 mm samma dygn. Åskvädren gav mycket ojämn nederbördsfördelning och både strax väster och öster om Norsborg uppmättes betydligt beskedligare mängder. Däremot föll mer nederbörd i ett syd-nordligt stråk genom Norsborg, och t ex Grindsjön på Södertörn och Adelsö i Mälaren uppmätte 42 respektive 35 mm. Norsborgs dygnsnederbörd är den största någonsin i Södermanland oavsett månad, medan den tidigare högsta mängden var 106 mm från 16 augusti 1903. Märkligt nog även den från Norsborg.

Regnovädret den 27 augusti

Den största dygnsnederbörden under augusti i Sverige någonsin var 146 mm fram till den 27 augusti i år, då inte mindre än 160.0 mm uppmättes i Rössjö sydväst om Örnsköldsvik, se karta nedan. Regnvädret den 27 medförde också översvämningar i södra Norrland. Som framgår av tabellen på sid 16-17 fick då inte mindre än fyra mätstationer över 100 mm. En yta av 1 000 km² över östra Medelpad fick den största 24-timmarsnederbörden med ett areellt medelvärde på 125 mm. Senast vi fick nederbörd av ungefär samma storleksordning var 15-16 augusti 1999 i norra Skåne.

Maximal 24-timmarsnederbörd 27-28 augusti 2001
Maximal 24-timmarsnederbörd 27-28 augusti 2001

Sommarens nederbörd

Årets sommar blev mycket blöt på många håll i södra och mellersta Norrland, i synnerhet i Jämtland och södra Lappland. Mest nederbörd uppmättes i Kittelfjäll i sydvästra Lappland med 493 mm, vilket är 180% av normalt. Sommaren 1998 var dock värre i Kittelfjäll med hela 565 mm. Svealand och Götaland fick ganska normala mängder, vilket i de flesta fall motsvarar 150-200 mm. Minst föll i delar av Östergötland och Södermanland med exempelvis 102 mm i Renstad nära Omberg (normalvärde 150 mm) och 100 mm på Landsort (där normalvärdet dock bara är 112 mm). I Götaland var det främst augustiregnen som i år fick det välkända maximet på västsidan av Sydsvenska höglandet att framträda tydligt. Även i Sundsvallstrakten kom de kraftiga regnen först i slutet av sommaren.


Hans Alexandersson
(Källa: Väder och Vatten, september 2001)
  
    

Nederbörden i mm under sommaren (juni-augusti) 2001
Nederbörden i mm under sommaren (juni-augusti) 2001