1997 - Översvämningar i Pitetrakten

Längs en nästan stillaliggande front i öst-västlig riktning över södra Norrbotten bildades kraftiga åskceller med rikligt regn den 27 och 28 juli. Värst utsatt var ett område väster om Piteå, se kartan, där det regnade extremt rikligt från ungefär klockan 11 söndagen den 27 juli till på morgonen tisdagen den 29 juli. SMHIs nederbördsstation Fagerheden uppmätte 58 mm under dygnet fram till klockan 8 den 28 och sedan under de följande 24 timmarna 198 mm. Totalt under knappt 2 dygn föll det således 256 mm regn. Mängden 198 mm är den största dygnsnederbörd som uppmätts vid en SMHI-station och den näst högsta som någonsin uppmätts i Sverige.

De stora regnmängderna i området väster om Piteå gjorde att marken där snabbt vattenmättades så att regnvattnet sedan mer eller mindre direkt rann ut i vattendragen. De vattendrag som främst fick ta emot de stora vattenmängderna var Rokån som rinner ut i havet i Svensbyfjärden och Tvärån som är ett biflöde till Åbyälven. Även Lillpiteälven och de små kustvattendragen Jävreån och Svensbyån fick stor tillrinning. Rokån och Tvärån inklusive flera av deras biflöden steg långt över sina bräddar och orsakade omfattande översvämningar.

I de aktuella vattendragen finns ingen vattenföringsstation, men vid stationen Lillänget i nedre delen av Åbyälven steg vattenföringen från
7,5 m³/s till cirka 200 m³/s på 38 timmar med kulmen ungefär kl. 10 på tisdag förmiddag. Huvuddelen av detta vatten kom från Tvärån. Flödet i nedre Åbyälven blev högre än vad som erhölls under årets mycket höga vårflod och preliminära beräkningar ger att det hade en återkomsttid av ungefär 50 år. I Tvärån och dess biflöden kulminerade flödet redan på måndag eftermiddag vid nivåer som verkar ha varit rent extrema. Ungefär detsamma gäller för Rokån och dess biflöden.

Vägnätet i området drabbades hårt och många broar och vägtrummor spolades bort eller skadades svårt. Vägar eroderades också sönder av framrusande vattenmassor i vägdikena. Av det allmänna vägnätet fick 15 vägar stängas av, däribland huvudvägen mellan Piteå och Arvidsjaur. Enligt uppgifter från Vägverket belöper sig skadorna på det allmänna vägnätet till cirka 30 miljoner kronor. Därtill kommer mycket stora skador på de enskilda vägarna och då främst på det omfattande nätet av skogsbilvägar.

Nederbördsmängd (mm) från kl 08 den 27 till den 29 juli 1997
Nederbördsmängd (mm) från kl 08 den 27 till den 29 juli 1997. Analysen gjord av Haldo Vedin.

Under flödesdagarna fick många personer evakueras och stora skador uppstod på bebyggelse, odlad mark och skog. I Piteå kommun drabbades främst byarna Holmfors, Kalamark, Granträskmark, Stockbäcken, Hemmingsmark, Blåsmark och Svensbyn. I Skellefteå kommun förorsakade Tvärån skador speciellt i byarna Gagsmark, Tväråfors och Brännäs. Sammanlagt skadade översvämningarna mer än 50 egnahem och fritidshus.

Observatörsparet Linnéa och Torsten Englund i Fagerheden
Observatörsparet Linnéa och Torsten Englund i Fagerheden