2014 - Höstflöden i Bohuslän

Under oktober 2014 föll mycket nederbörd. Det ledde till att flödena blev höga, framförallt i små vattendrag i Bohuslän.

Den 15-16 oktober föll rikligt med regn i Dalsland och Bohuslän, på flera nederbördsstationer uppmättes mer än 100 mm regn. Det märktes också i vattendragen där flödena steg mycket snabbt. De höga flödena medförde att vägar och järnväg blev översvämmade.

Höga flöden i Bohuslän

I Bohuslän, Dalsland, Värmland och Dalarna föll mycket regn även i slutet av månaden. Då var marken redan mättad och flödena steg snabbt när de nya regnen föll. Flödena blev höga både i små och stora vattendrag i området. Speciellt drabbat var norra Bohuslän, där många hus blev översvämmade och både järnväg och vägar var avstängda.

Flödena var extremt höga i en del små vattendrag i norra Bohuslän, ett exempel är Vättlandsån där SMHI har en mätstation. Där uppmättes det högsta flödet sedan mätningarna startade 1972.

Vattenflöde Vättlandsån 2014
Vattenflödet, 15-minutersvärden, vid SMHI:s station Valex i Vättlandsån 2014 och 2000. Förloppet 2014 var mycket snabbt och det högsta observerade flödet vid stationen. Förstora Bild

Västerdalälven

Även i Västerdalälven var flödena höga, men bara något över en normal vårflod. Här har flödena många gånger varit högre, men oftast i samband med vårfloden