2010 - Vårflod södra Sverige

Mycket snö men lugn avsmältning kan sammanfatta vårfloden på de flesta håll i södra Sverige. Snömängderna gav dock höga flöden på många håll i Götaland förutom den sydvästra delen samt södra Svealand.

Vintern 2009/2010 bjöd på en lång period av ihållande kyla samt mycket snö. I stora delar av Götaland och östra Svealand låg det mer än tre gånger så mycket snö mot normalt. Mot mitten av mars byttes kylan ut mot mildväder och snötäcket började smälta av i de sydligaste delarna av landet. På bland annat Gotland kom snösmältningen igång snabbt.

ca 300% av normalt vatteninnehåll i snö för södra Sverige mitten av mars 2010
Modellerat vatteninnehåll i snön den 15 mars. Värdet presenteras i procent av normalt för månaden.

Under snösmältningsperioden föll det normalt eller mindre nederbörd än normalt över södra Sverige. I sydöstra Sverige föll i mars endast 20 till 25 mm regn, lokalt även mindre. Det var även på många håll frostnätter vilket gjorde att snösmältningen avstannade under natten. De gynnsamma väderförhållandena bidrog till en lugn avsmältning.

Trots detta uppmättes höga flöden i Götaland förutom den sydvästra delen och södra Svealand. Större vattendrag där det uppmättes mycket höga flöden, dvs flöden med återkomsttid över 10 år, var Emån, Bivarödsån, Silverån, Gårdvedaån och Kisaån.
 

Mycket höga flöden i Emån
Mycket höga flöden i Emån. Bilden är tagen vid väg E22. Foto Gunn Persson, SMHI