2016 - Vårflod norra Svealand

Under vårfloden 2016 var flödena höga både i nordöstra Norrland och i de övre delarna av Västerdalälven och Klarälven. 

Inför vårfloden 2016 var snötäcket i norra Norrland normalt eller något över det normala. I början av maj smälte snön snabbt och flödena blev höga i vattendragen i nordöstra Norrland. Höga flöden förekom både i de mindre vattendragen och i Kalixälven och i Torneälven.

Regn och snösmältning

I mitten av månaden blev vädret mer ostadigt och mycket nederbörd föll främst i landets mellersta delar. Regnet i kombination med snösmältning ledde till att flödena blev höga i delar av norra Svealand, speciellt i de övre delarna av Västerdalälven och Klarälven. Vattenflödena steg mycket snabbt, men sjönk sedan relativt snabbt igen.

Översvämning vid Kläppens camping 24 maj 2016
Översvämning vid Kläppens camping intill Västerdalälven 24 maj 2016. Foto Emil Söderström Förstora Bild

Högsta flödet sedan 1959

I Görälven, i övre delarna av Västerdalälven, uppmättes det högsta vattenflödet sedan vårfloden 1959. Flödet var högre än det var under de stora vårflödena 1916 och 1995.

Diagram över vattenflöde vid Ersbo
Vattenflödet vid Ersbo i Görälven under de fyra högsta vårflödena sedan mätningarna startade 1912. Förstora Bild

Västerdalälven

Längre ner i Västerdalälven var flödet inte lika extremt. Högre flöden har förekommit många gånger och det högsta inträffade 1916.