2021 - Sommaröversvämningar i östra Götaland och Svealand

I slutet av maj kom ett intensivt regn in över delar av östra Götaland och Svealand och gav höga flöden i många små vattendrag. Regnet föll delvis i tätbefolkat område och ledde på sina håll till översvämmade källare, tomter och vägar.

Maj blev blöt eller mycket blöt på de allra flesta håll i södra Sverige och särskilt i områden från mellersta Götaland upp till Mälardalen. På sina håll var månaden till och med rekordblöt. Stockholm upplevde sin tredje blötaste majmånad sedan 1786, året nederbördsmätningarna startade.

Den 25 maj kom ett intensivt regn in över delar av östra Götaland och Svealand och gav upp till 60 mm nederbörd under ett dygn. Det ledde till höga flöden i många små vattendrag.

Karta över södra Sverige som visar hur många mm regn som fallit i en färgskala som visar det intensiva regnandet i Mälardalen och runt omkring.
Observerad tvådygnsnederbörd, 20210525 kl 07 till 20210526 kl 07 (svensk normaltid). Förstora Bild
Litet vattendrag har svämmat över gångväg, en pojke står på andra sidan vattensamlingen.
Svintunaån i Krokek svämmar över, bilden är från den 27 maj 2021. Foto Therése Sjöberg
Trädgård som översvämmats
Översvämmad trädgård utanför Ökna, Tystberga. Här var även källaren helt vattenfylld. Foto Matilda Cresso, SMHI
Översvämmad hagmark och det fortsätter att regna
Översvämmad hagmark i närheten av Ökna, Tystberga. Foto Matilda Cresso, SMHI

Allvarliga konsekvenser

SMHI utfärdade 26 maj klass-1 varningar för höga flöden i små vattendrag vilket innebär att det har en återkomsttid på 5 - 25 år. Lokalt var flödena uppe i klass-2 med en återkomsttid på över 25 år.

Regnet föll delvis i tätbefolkat område och ledde på sina håll till översvämmade källare, tomter och vägar. Översvämning av en viadukt i Järnaområdet i Sörmland ledde tyvärr till dödsfall av en bilförare som fastnade i vattenmassorna.

Regnet orsakade även översvämning av jordbruksmark, som vid Kvismare kanal där beten svämmade över och ledde till extra kostnader för utfodring och pumpar.

Uppmätt vattenflöde vid SMHIs stationer

Små vattendrag reagerar snabbt på riklig nederbörd och det gör också att vattenflödena kulminerar och går tillbaks till det normala fortare.

Vid SMHIs hydrologiska mätstation Stormyra i Stormyrabäcken, Tyresta nationalpark, var flödet det högsta uppmätta sedan start 1971.

Graf som visar hur högt flödet var i maj 2021 jämfört med tidigare år från 1970-talet.
Det högsta momentant uppmätta vattenflödet per år vid Stormyra, Tyresta nationalpark.

Även stationen i Saxbro visade höga flöden och hade sitt näst högsta flöde sedan start 1988, det var högre 1998.