2017 - Skyfall Söderhamn och Karlskoga

I början av augusti 2017 föll stora mängder regn i trakten av Söderhamn och Karlskoga. I båda fallen ledde det till omfattande översvämningar.

Söderhamn

Mycket stora regnmängder föll i trakten av Söderhamn 4-5 augusti 2017. Vid mätstationen Söderala uppmättes över 150 mm under 2 dygn. De stora regnmängderna gav upphov till omfattande översvämningar i delar av Söderhamn, främst i stadsdelen Vågbro. Även 11 augusti 2013 drabbades Vågbro av översvämningar.

Nederbörd Söderhamn aug 2017
Observerad tvådygnsnederbörd, 20170804 kl 07 till 20170806 kl 07 (svensk normaltid). Förstora Bild
Översvämningar Vågbro Söderhamn augusti 2017.
Översvämningar Vågbro Söderhamn augusti 2017. Förstora Bild

Karlskoga

Kraftiga regn och regnskurar den 5-6 augusti hotade säkerheten vid en damm i Lonnhyttan mellan Karlskoga och Storfors i Värmland. På söndagsmorgonen den 6 förekom omfattande översvämningar inne i Karlskoga. Enligt privata mätningar kan det ha rört sig om drygt 100 mm. SMHIs nederbördsstation i Karlskoga rapporterade sammanlagt 95 mm för dygnen 4-6 augusti.