1973 - Dammolycka i Sysslebäck

År 1973 brast en damm i Sysslebäck, Värmland. Det materiella skadorna blev ringa medan en person omkom.

Under 20 juli föll rikliga regnmängder över området vid Sysslebäck. Vattenflödet steg i Näckån som rinner genom norra delen av samhället mot Klarälven. 

På natten brast en mindre damm på 2,5 meters höjd i Näckån med följd av att en flodvåg drog igenom dalgången. Vattnets kraft gjorde skada på intilliggande hus, väg och rastplats.  En kvinna drogs med i vågen och omkom tragiskt.

Mer om händelsen kan läsas från en G-P bilagan från 25 augusti 1979.

Karta
Karta över Sysslebäck med Näckån som rinner in i Klarälven. Mätstationen Tåsan är markerad med en svart prick. Förstora Bild
Stapeldiagram
Nederbörd uppmätt vid SMHIs station Tåsan strax norr om Sysslebäck. Den 20 juli 1973 föll 80 mm över området. Förstora Bild