1973 - Dammolycka i Sysslebäck

År 1973 överströmmades en liten damm med ca 2,5 m höjd i Sysslebäck, Värmland. Det materiella skadorna blev ringa medan en person omkom.

Vattentillgång

Vattentillgången var under normal i hela landet med undantag av fjälltrakterna där den var mycket över normal och östra Svealand och inre Götaland där den var mycket under normal.

Vattenstånd

Årets medelvattenstånd var under de normala i hela landet med undantag av fjälltrakterna där de var mycket över de normala och östra Svealand och inre Götaland där de var mycket under de normala. Sålunda hade Vojmån vid Fättjaure tangerat högsta årsmedelvattenstånd och Medstuguån vid Medstugan högre årsmedelvattenstånd än tidigare sedan observationerna började där år 1944 respektive 1921. Vidare hade Vattholmaån vid Vattholma lägre årsmedelvattenstånd än tidigare sedan observationerna började där år 1917.

Årets maximivattenstånd var över de normala i norra Norrland och södra Norrlands fjälltrakter medan de var under de normala i övriga delar av landet.

Årets minimivattenstånd var under de normala, lokalt mycket under de normala i hela landet med undantag av fjälltrakterna där de var något över de normala. Sålunda hade Västerdalälven vid Ersbo lägre minimivattenstånd än tidigare sedan observationerna började där år 1912.

Vattenståndsväxlingar

I norra Norrland var vattenstånden fallande till i slutet av april - mitten av maj då vårfloden började. Kulminationen inträffade från slutet av maj till början av juli varefter vattenstånden i stort sett var fallande till årets slut. Vårflödesvolymerna var över de normala.

I södra Norrlands fjälltrakter inträffade ett kraftigt flöde i början av januari varefter vattenstånden sjönk till mitten av mars då ett mindre flöde började och som kulminerade i slutet av mars. Därefter sjönk vattenstånden till slutet av april då vårfloden började och som kulminerade i början av juni. Under resten av året inträffade varje månad 1-2 mindre flöden med undantag av flödet i september som var relativt kraftigt. Vårflödesvolymerna var ungefär normala.

I södra Norrlands kust- och inland var vattenstånden fallande till slutet av mars då vårfloden började vilken kulminerade i slutet av maj. Därefter var vattenstånden i stort sett fallande till årets slut, bortsett från enstaka lokala mindre flöden. Vårflödesvolymerna var ungefär normala.

I västra Svealand var vattenstånden fallande till i slutet av april då vårfloden började. Denna kulminerade i början av juni varefter vattenstånden sjönk till i början av juli. Under juli inträffade ett par relativt kraftiga flöden varefter vattenstånden som regel var fallande till i mitten av november då ett mindre flöde inträffade varefter vattenstånden var ungefär oförändrade till årets slut. Vårflödesvolymerna var något över de normala.

I östra Svealand och östra Götaland var vattenstånden fallande till mitten - slutet av januari därefter stigande till mitten - slutet av mars. Sedan föll vattenstånden nästan oavbrutet till slutet av september varefter de åter var sakta stigande till årets slut. I västra Götaland inträffade 1-2 normala flöden varje månad under tiden januari-maj varefter vattenstånden i stort sett var fallande till i slutet av september då de åter började sakta stiga. Under november och december inträffade ett par normala flöden och vid årets slut var vattenstånden som regel stigande.

(Källa: SMHI Årsbok, 1973)