Avrinningsområde

Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten dräneras till ett vattendrag uppströms en viss punkt. Avrinningsområdet begränsas av höjdryggar, som delar flödet från regn och smältvatten åt olika håll. Gränsen för avrinningsområdet utgörs av vattendelaren.

Avrinningsområde
Avrinningsområde. Om du står på en punkt i ett vattendrag så är det område, varifrån vattnet kommer till dina fötter, punktens avrinningsområde.

Avrinningsområdet begränsas av en vattendelare. Oftast är vattendelaren en höjd där vattnet rinner på var sin sida om höjden ned i olika avrinningsområden. Gränsen kan ritas in på kartor genom att man studerar topografin.

Avrinningsområdet kan bestämmas för vilken plats som helst i vattendraget. Torneälven har till exempel avrinningsområdet 40 157 km2 vid mynningen i havet. Följer man sedan vattendraget uppåt, så har det ovan Muonioälvens inflöde avrinningsområdet 16 848 km2. Avrinningsområdet för Muonioälven vid mynningen i Torneälven är då 14 580 km2.

Skyltar längs med vattendelare i Dalarnas län

Oftast märker man inte av att man står på en vattendelare. Men i Dalarnas län har skyltar ställts upp på flera platser längs med vattendelaren mellan Västerhavet och Östersjön. 

Skyltarna är ett sätt att sprida grundläggande vatteninformation till allmänheten och är resultatet av ett samarbete mellan SMHI, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Havs- och vattenmyndigheten.

Skylt monterad på en träställning vid en myr.
En av skyltarna som visar att läsaren nu står på en speciell plats i naturen. Nederbörd som faller öster om denna skylt rinner mot Östersjön, cirka 483 kilometer bort. Nederbörd som faller väster om skylten rinner mot Västerhavet, cirka 567 kilometer bort.