Avrinningens variation 1961-2005

Typ: Faktablad
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Det sammlade vattenflödet från ett område i naturen kallas avrinning. Avrinningens storlek beror på nederbördsmängden och av hur mycket vatten som magasineras i området eller avgår till atmosfären som avdunstning. Faktablad nummer 36.