Anlagda våtmarker

Var finns Sveriges anlagda våtmarker? SMHI samlar in och lagrar information om våtmarker från Jordbruksverket och länsstyrelserna. Syftet är att förvalta en nationell databas för anlagda våtmarker i Sverige samt erbjuda information om anlagda våtmarker för nedladdning. Produkten visar anlagda våtmarker på en karta och ger information om anläggningsår, våtmarksarea och huvudsyfte. Det går även att ladda ner en lista över anlagda våtmarker i Sverige.

Våtmarker som lagras i databasen är våtmarker för närsaltsreduktion som tar emot vatten från definierade tillrinningsområden. Det utesluter dock inte att även andra våtmarker rapporteras in. Rapportering från Jordbruksverket och respektive länsstyrelse till SMHI görs löpande, dock minst en gång per år.

Notera att databasen i sitt nuvarande skick inte är heltäckande. Kvaliteten på data är skiftande och många av våtmarkerna har mycket begränsad information.

Så här används produkten

  1. Zooma in till önskat område med zoom-knapparna uppe till vänster eller zooma in genom att scrolla med musen.
  2. För muspekaren över någon av de runda ringarna med siffror. En blå linje visar begränsningen för de anlagda våtmarkerna.
  3. Klicka på någon ring och sist på den blå uppochnedvända droppen för att få information om våtmarken.
  4. Klicka på "Ladda ner data (xls)" för att ladda ner data.