Om data i Vattenwebb

Produkterna i SMHI Vattenwebb bygger på observationer, databaser och resultat från modeller. Här finns länkar för den som vill veta mer.

Svenskt vattenarkiv SMHIs vattenföringsmätningar SMHI LuftWebb Marina miljöövervakningsdata (Svenskt HavsARKiv)

Generellt om modellerna

Generellt om den hydrologiska modellen HYPE S-HYPE: HYPE-modell för hela Sverige Generellt om Kustzonsmodellen
Svenskt vattenarkiv SMHIs vattenföringsmätningar SMHI LuftWebb Marina miljöövervakningsdata (Svenskt HavsARKiv)

Generellt om modellerna

Generellt om den hydrologiska modellen HYPE S-HYPE: HYPE-modell för hela Sverige Generellt om Kustzonsmodellen

Indata

Punktkällor i Vattenwebb Vattenkraftsregleringar i Vattenwebb Jordarter i Vattenwebb Markanvändning i Vattenwebb

Kalibrering och utvärdering av modellerna

Kalibrering och utvärdering av S-HYPE Kalibrering och utvärdering av Kustzonsmodellen

Resultat

Budgetberäkningar med Kustzonsmodellen Data för vattenförekomster - Kustzon Flödesstatistik från S-HYPE i Vattenwebb Bakgrundsbelastning i S-HYPE 2012 Källfördelning av näringsämnen i S-HYPE Retention i S-HYPE Regleringspåverkan i sjöar och vattendrag

Data från äldre modeller

Vattenwebb Arkiv