Om data i Vattenwebb

Produkterna i SMHI Vattenwebb bygger på observationer, databaser och resultat från modeller. Här finns länkar för den som vill veta mer.

Svenskt vattenarkiv SMHIs vattenföringsmätningar Marina miljöövervakningsdata (Svenskt HavsARKiv)

Generellt om modellerna

Generellt om den hydrologiska modellen HYPE S-HYPE: HYPE-modell för hela Sverige Generellt om Kustzonsmodellen
Svenskt vattenarkiv SMHIs vattenföringsmätningar Marina miljöövervakningsdata (Svenskt HavsARKiv)

Generellt om modellerna

Generellt om den hydrologiska modellen HYPE S-HYPE: HYPE-modell för hela Sverige Generellt om Kustzonsmodellen

Indata S-HYPE

Punktkällor i Vattenwebb Vattenkraftsregleringar i Vattenwebb Jordarter i Vattenwebb Markanvändning i Vattenwebb

Indata Kustzonsmodellen

Väder och atmosfärsdeposition i Kustzonsmodellen Punktkällor och landtillrinning i Kustzonsmodellen

Kalibrering och utvärdering av modellerna

Kalibrering och utvärdering av S-HYPE Kalibrering och utvärdering av Kustzonsmodellen Utvärdera modellresultat från Kustzonsmodellen

Resultat

Data för vattenförekomster - Kustzon Budgetberäkningar med Kustzonsmodellen Analysverktyg för övergödning i kustzon Flödesstatistik från S-HYPE i Vattenwebb Bakgrundsbelastning i S-HYPE 2012 Källfördelning av näringsämnen i S-HYPE Retention i S-HYPE Regleringspåverkan i sjöar och vattendrag

Data från äldre modeller

Vattenwebb Arkiv