Ladda ner data från Svenskt Vattenarkiv

Nedan finns viss data från Svenskt vattenarkiv tillgängliga för nedladdning. Övrig geografisk information finns på tjänsten ”Öppna data”.

Beskrivningen av Sveriges sjöar, vattendrag och avrinningsområden förbättras kontinuerligt. Svenskt vattenarkiv, SVAR, är framtagen med lägre upplösning jämfört mot det hydrologiska nätverk som SMHI och Lantmäteriet tillsammans tagit fram. 

Den senaste geografiska informationen som SMHI tagit fram och som baseras på SVAR finns i Öppna data. Nedan finns SVAR version 2016_3 för nedladdning samt Ekoregioner.

Kartskikt med sjöar, vattendrag och flödesnätverk på Lantmäteriets hemsida hittas här: Nedladdnings- och direktåtkomsttjänster
 

Tabeller och kartskikt från SVAR (Svenskt VattenARkiv) version 2016_3

Det koordinatsystem som gäller för informationen nedan är SWEREF99TM. 

Huvudavrinningsområden beskrivning SVAR_2016_3 (186 kB, pdf)

Huvudavrinningsområden_SVAR_2016_3 (5,9 MB, zip)

Delavrinningsområden beskrivning SVAR_2016_3 (142 kB, pdf)

Delavrinningsområden SVAR_2016_3 (71,0 MB, zip)

Vattenytor beskrivning SVAR_2016_3 (121 kB, pdf)

Vattenytor SVAR_2016_3 (38,6 MB, zip)

Vattendragslinjer beskrivning SVAR_2016_3 (89 kB, pdf)

Vattendragslinjer_SVAR_2016_3 (40,1 MB, zip)

Havsområden beskrivning SVAR_2016_3 (91 kB, pdf)

Havsområden SVAR_2016_3 (7,8 MB, zip)

Havsomr_SVAR_2016_3b.zip (8,0 MB, zip)

Sjöar punktskikt beskrivning SVAR_2016_3 (678 kB, doc)

Sjöar punktskikt SVAR_2016_3 (8,7 MB, zip)

Uppströmsområden vattenförekomster sjöar och vattendrag, beskrivning SVAR2016_3 (223 kB, pdf)

Uppströmsområden vattenförekomster sjöar och vattendrag SVAR2016_3 (42,3 MB, zip)

Uppströmsområden kustvattenförekomster, beskrivning SVAR2016_3 (57 kB, pdf)

Uppströmsområden kustvattenförekomster SVAR2016_3 (4,5 MB, zip)

Övrig information

Nedan finns övrig information från SVAR att ladda ner.

limniska ekoregioner 2006, beskrivning

limniska ekoregioner 2006

Villkor för användning av öppna data

Licensvillkor