Ladda ner data från Svenskt Vattenarkiv

Här finns nedladdningsbara tabeller och kartskikt från de två senaste SVAR-versionerna samt information om projektet Hydrografi i nätverk.

Villkor för användning av öppna data

Licensvillkor

Kartskikt från projektet Hydrografi i nätverk

SMHIs dataportal för öppna data finns det nedladdningsbara filer för 43 huvudavrinningsområden.

Kartskikt med sjöar, vattendrag och flödesnätverk inom dessa områden finns på Lantmäteriets hemsida:
Nedladdnings- och direktåtkomsttjänster

Där finns också information om hydrografiprojektets leveransplan.

Beskrivning av hydrografiska kartprodukter:


Tillgängliga huvudavrinningsområden (248 kB, pdf)

Produktbeskrivning (555 kB, pdf)

Tabeller och kartskikt från SVAR (Svenskt VattenARkiv)

Från SVARversion 2016_3

Koordinatsystem i SVARversion 2016_3 är sweref99tm. 

Huvudavrinningsområden beskrivning SVAR_2016_3 (186 kB, pdf)

Huvudavrinningsområden_SVAR_2016_3 (5,9 MB, zip)

Delavrinningsområden beskrivning SVAR_2016_3 (142 kB, pdf)

Delavrinningsområden SVAR_2016_3 (71,0 MB, zip)

Vattenytor beskrivning SVAR_2016_3 (121 kB, pdf)

Vattenytor SVAR_2016_3 (38,6 MB, zip)

Vattendragslinjer beskrivning SVAR_2016_3 (89 kB, pdf)

Vattendragslinjer_SVAR_2016_3 (40,1 MB, zip)

Havsområden beskrivning SVAR_2016_3 (91 kB, pdf)

Havsområden SVAR_2016_3 (7,8 MB, zip)

Havsomr_SVAR_2016_3b.zip (8,0 MB, zip)

Sjöar punktskikt beskrivning SVAR_2016_3 (678 kB, doc)

Sjöar punktskikt SVAR_2016_3 (8,7 MB, zip)

Uppströmsområden vattenförekomster sjöar och vattendrag, beskrivning SVAR2016_3 (223 kB, pdf)

Uppströmsområden vattenförekomster sjöar och vattendrag SVAR2016_3 (42,3 MB, zip)

Uppströmsområden kustvattenförekomster, beskrivning SVAR2016_3 (57 kB, pdf)

Uppströmsområden kustvattenförekomster SVAR2016_3 (4,5 MB, zip)

Tabeller och kartskikt från SVAR (Svenskt VattenARkiv)

Från SVARversion 2012_2

Koordinatsystem i SVARversion 2012_2 är sweref99tm. Det är denna version som för närvarande används av S-HYPE på Vattenweb.

dammprod 2013_3, beskrivning, SVAR2012_2

dammprod 2013_3 SVAR2012_2

huvudavrinningsområden, beskrivning, SVAR2012_2

huvudavrinningsområden SVAR2012_2

delavrinningsområden, beskrivning, SVAR2012_2

delavrinningsområden SVAR2012_2

Uppströmsområden, beskrivning, svar2012_2

Uppströmsområden SVAR2012_2

havsområden, beskrivning, SVAR2012_2

havsområden SVAR2012_2

Vattenförekomster-vattenytor, beskrivning, SVAR2012_2

Vattenförekomster-vattenytor SVAR2012_2

vattenförekomster-vattendrag, beskrivning, SVAR2012_2

vattenförekomster-vattendrag 2012_2

sjöar-punktskikt, beskrivning, SVAR2012_2

sjöar-punktskikt SVAR2012_2

Övrig information

Nedan finns övrig information från SVAR att ladda ner.

Länsvisa GIS-skikt med SMHIs vattenföringsstationer
 

limniska ekoregioner 2006, beskrivning

limniska ekoregioner 2006

dammregistret 1995, beskrivning

dammregistret 1995