Snölast på tak

Är det dags att skotta taket? Produkten visar information om hur mycket snö som just nu ligger på marken i Sverige och den största mängd snö som förväntas komma var 50 år. Den visar även hur stor snömängd just nu är i förhållande till den last som tak minst ska vara dimensionerade för att klara. Informationen har tagits fram med hjälp av en anpassad variant av den hydrologiska modellen S-HYPE. 

Information om hur stor snölast ett tak ska klara finns i Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna är olika stränga beroende på byggnadens användningsområde. Byggnader som används av många har strängast regler, säkerhetsklass 3, eftersom risken för allvarliga personskador är stor. Byggnader som bostadshus där det är någon risk för allvarliga personskador har säkerhetsklass 2 och byggnader med liten risk för allvarliga personskador har säkerhetsklass 1.

Produkten är användbar i bedömningen om ett tak måste skottas eller ej.

Vilken noggrannhet kan jag förvänta mig?

Beräkningarna baseras på den hydrologiska modellen S-HYPE och är en förenkling av verkligheten. Underlaget ska betraktas som vägledande för samhällets allmänna behov, framtaget med den bakgrundsinformation och metod som varit tillgänglig vid beräkningstillfället. Läs mer överst i produkten under Om den här sidan.

Så här används produkten

  1. Välj produkt ovanför kartan:
    Snötyngd (kg/m2) - anger den mängd snö, i kg per m2, som just nu ligger på marken.
    Snölastzoner (kN/m2) - anger den mängd snö som någon gång kan förväntas under en period av 50 år. Det är alltså en snömängd som förekommer mycket sällan.
    Snölast mot EKS klass 1, 2 eller 3 (%) - anger hur stor snömängden är i förhållande till den last som taket ska vara dimensionerat för att minst klara.
  2. Zooma in till önskat område med hjälp av zoom-knapparna nere till höger eller genom att scrolla med musen.
  3. Markera önskat område genom att klicka på kartan för att få numerisk uppgifter för område av intresse.