Ladda ner mätningar

Vad säger SMHIs hydrologiska stationer? I produkten hittas observationer för vattenflöde, vattenstånd, snödensitet, snödjup samt isläggning och islossning. Utöver SMHIs hydrologiska grundnät går det även att ladda ned data från uppdragsstationer och nedlagda stationer.

Vattenståndsdata finns för de sex stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön). 

 • Stationer med ett 4-siffrigt nummer är en fysisk mätplats.
 • Stationer med nummer 20000-29999 är beräknade från flera stationer.

Grundnät - Stationer som krävs för att SMHI ska kunna leverera de i Regleringsbrevet angivna produkterna, som tex prognoser, varningar och statistiska underlag.

Uppdragsnät - Stationer som etableras på uppdrag av annan myndighet.

Data som samlas in är ej kontrollerade och kan vara felaktiga på grund av dämning från is, vegetation, instrumentfel etcetera.

Vilken noggrannhet kan jag förvänta mig?

Data från SMHIs hydrologiska grundnät som presenteras i Vattenwebb är kontrollerade äldre data och okontrollerade nyare data. Om data är kvalitetskontrollerad går att se i kolumnen "Datakontroll". Data som har sämre kvalitet visas inte. Vid inspektion och kontrollmätning på mätplatserna kan felaktigheter uppmärksammas som medför att data måste korrigeras bakåt i tiden. Detta gäller både kontrollerad och okontrollerad data. Observera därför att även äldre data kan komma att ändras.

Parametrar och enheter

 • Vattenföring -  är den volym vatten som rinner fram per tidsenhet i ett vattendrag. Enhet för vattenföringsvärdena är m3/s. 
 • Vattenståndstationer. Enhet för vattenståndsvärdena är centimeter.
 • Snödjup  - cm
 • Snödensitet - g/cm3
 • Snöns vatteninnehåll - mm
 • Isläggning/lossning  - datum för isläggning/lossning

Så här används produkten

 1. Bocka för stationstyp av intresse i det nedre vänstra hörnet. Stationer visas med symboler i kartan.
 2. Zooma in till önskat område med hjälp av zoom-knapparna uppe till vänster eller genom att scrolla med musen.
  eller
  Sök specifik station genom att skriva stationsnamn eller stationsnummer i rutan uppe till höger.
 3. Klicka därefter på en station.
 4. Välj "Ladda ned data ( xls )". Hela perioden som finns laddas ned.

Vilkor för användning av data

Här finns villkor för användning av data.