Ladda ner mätningar

Vad säger SMHIs hydrologiska stationer? I produkten hittas observationer för vattenflöde, vattenstånd, snödensitet, snödjup samt isläggning och islossning. Utöver SMHIs hydrologiska grundnät går det att ladda ned data från uppdragsstationer och nedlagda stationer.

Vattenståndsdata finns än så länge för de sex stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön). 

 • Stationer med ett 4-siffrigt nummer är en fysisk mätplats.
 • Stationer med nummer 20000-29999 är beräknade från flera stationer.

För stationer som samlar in data in i realtid. Dessa data kontrolleras ej och kan vara felaktiga på grund av dämning från is, vegetation etcetera.

Vilken noggrannhet kan jag förvänta mig?

Data från SMHIs hydrologiska grundnät som presenteras i Vattenwebb är kontrollerade äldre data och okontrollerade nyare data. Om data är kvalitetskontrollerad går att se i kolumnen "Datakontroll". Data som har sämre kvalitet visas inte. Vid inspektion och kontrollmätning på mätplatserna kan felaktigheter uppmärksammas som medför att data måste korrigeras bakåt i tiden. Detta gäller både kontrollerad och okontrollerad data. Observera därför att även äldre data kan komma att ändras.

Parametrar och enheter

 • Vattenföring -  är den volym vatten som rinner fram per tidsenhet i ett vattendrag. Enhet för vattenföringsvärdena är m3/s. 
 • Vattenståndstationer. Enhet för vattenståndsvärdena är centimeter.
 • Snödjup  - cm
 • Snödensitet - g/cm3
 • Snöns vatteninnehåll - mm
 • Isläggning/lossning  - datum

Så här används produkten

 1. Bocka för stationstyp av intresse i det nedre vänstra hörnet.
 2. Zooma in till önskat område med hjälp av zoom-knapparna uppe till vänster eller genom att scrolla med musen.
 3. Klicka därefter på en av kartans symboler.
 4. Välj "Ladda ned data ( xls )".