Historisk förteckning över Sveriges vattenfall

Hur såg informationen ut om Sveriges vattendrag för 100 år sedan? I början av 1900-talet genomfördes en kartläggning av Sveriges större vattendrag inför utbyggnaden av vattenkraften. Kartläggningen publicerades i tre volymer under namnet "Förteckning över Sveriges vattenfall".

SMHI har med hjälp av Umeå universitetsbibliotek digitaliserat volymerna och tillgängliggör här innehållet i pdf-format.

Så här används produkten

Ladda ner information om specifik älv genom att klicka på älvnamnet.