Förteckning över Sveriges vattenfall

I början av 1900-talet genomfördes en kartläggning av Sveriges större vattendrag inför utbyggnaden av vattenkraften. Kartläggningen publicerades i tre volymer under namnet "Förteckning över Sveriges vattenfall". SMHI har med hjälp av Umeå universitetsbibliotek digitaliserat volymerna och tillgängliggör här innehållet i pdf-format.

Inledning av Axel Wallén, 1912, 6 sidor.

1. Torneälv, 1925, 20 sidor.

1. Torneälv - Lainioälv, 1928, 22 sidor.

3. Sangisån, 1928, 6 sidor.

4. Kalixälv, 1925, 32 sidor.

7. Råneälv, 1924, 12 sidor.

7. Råneälv - Rörån, 1928, 6 sidor.

9. Luleälv, 1914/1916, 40 sidor.

9. Luleälv - Lilla Luleälv, 1922, 6 sidor.

13. Piteälv, 1925, 18 sidor.

17. Åbyälv, 1928, 10 sidor.

18. Byskeälv, 1928, 8 sidor.

20. Skellefteälv, 1922, 12 sidor.

21. Bureälv, 1928, 6 sidor.

24. Rickleån, 1928, 12 sidor.

26. Sävarån, 1928, 8 sidor.

28. Umeälv, 1914/1923/1921/1915, 88 sidor.

30. Öreälv, 1924, 10 sidor.

32. Lögdeälv, 1928, 8 sidor.

34. Gideälv, 1928, 12 sidor.

36. Moälven, 1928, 10 sidor.

37. Nätraån, 1925, 6 sidor.

38. Ångermanälven, 1917/1924, 70 sidor.

40. Indalsälven, 1913/1923/1933/1928, 72 sidor.

42. Ljungan, 1921/1925, 58 sidor.

44. Harmångersån, 1926, 6 sidor.

45. Delångersån, 1928, 10 sidor.

48. Ljusnan, 1919/1924, 66 sidor.

51. Testeboån, 1926, 6 sidor.

52. Gavleån, 1928, 10 sidor.

53. Dalälven, 1921, 92 sidor.

54. Tämnarån, 1935, 6 sidor.

61. Mälaren - Norrström, 1931/1935/1938, 32 sidor.

65. Nyköpingsån, 1934, 6 sidor.

67. Vättern - Motalaström, 1942/1935/1930, 26 sidor.

71. Botorpsströmmen, 1935, 6 sidor.

74. Emån, 1930, 10 sidor.

75. Alsterån, 1933, 6 sidor.

77. Ljungbyån, 1935, 8 sidor.

80. Lyckebyån, 1944, 6 sidor.

82. Ronnebyån, 1933, 8 sidor.

86. Mörrumsån, 1933, 10 sidor.

88. Helgeån, 1931, 12 sidor.

96. Rönneån, 1936, 6 sidor.

98. Lagan, 1919/1929, 62 sidor.

101. Nissan, 1936, 10 sidor.

103. Ätran, 1937, 10 sidor.

105/106. Viskan och Rolfsån, 1941, 10 sidor.

108. Götaälv, 1927/1932/1940/1918/1937/1931/1942, 108 sidor.

110. Örekilsälven, 1945, 6 sidor.

.