Analysverktyg för regleringar

Hur skulle vattenflödet vara om mitt vattendrag av intresse inte var reglerat?Undersök hur naturligt vattenflöde skiljer sig från reglerat för reglerade sjöar och vattendrag. Vattenflöden beräknas med SMHIs hydrologiska modell

S-HYPE för områden som finns definierade i Svenskt vattenarkiv (SVAR).

Produkten kan användas för att få en uppfattning om hur regleringar påverkar hydrologin i ett vattendrag. Data som beräkningarna baserats på finns att ladda ner med verktyget Ladda ner modelldata per område.

QN är modellerat naturligt vattenflöde (utan regleringar).

QR är modellerat normalt vattenflöde (med regleringar).

QRK är modellerat stationskorrigerat vattenflöde (med regleringar).

Parametrar i Vattenwebb

Regleringsamplitud (m): Skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd i det reglerade magasinet/sjön.

Lokal regleringsvolym (Mm3): Volymen vatten i det lokala magasinet/sjön som kan regleras.

Total regleringsvolym (Mm3): Volymen vatten i det lokala magasinet/sjön samt alla uppströms magasin/sjöar.

Vilken noggrannhet kan jag förvänta mig?

Beräkningen av modellerat reglerat vattenflöde (QR) är en förenkling av verkligheten som inte tar hänsyn till korttidsregleringar. Modellerat stationskorrigerat vattenflöde (QRK) beskriver korttidsregleringar bättre, eftersom modellerat vattenflöde rättar sig efter observerat vattenflöde. Läs mer om Regleringspåverkan i sjöar och vattendrag här.

Så här används produkten

 1. Zooma in till önskat område med zoom-knapparna till nere till höger eller zooma in genom att scrolla med musen.
 2. Klicka vart som helst på kartan eller på en röd cirkel. Vid röd cirkel fås även information om regleringen. Cirkels storlek är relativ den lokala regleringsvolymen.
 3. Nere till vänster i informationsrutan kan fyra olika visningar av data väljas:
  - Säsongsvariation (visar hur vattenflödet varierar över året)
  - Varaktighet (visar vattenflödets fördelning och går från 0 till 1. Vid 0,5 på x-axeln är korresponderande värde på y-axeln det vattenflöde som är detsamma eller överskrids 50 % av tiden under en period)
  - Årligt max (visar det maximala modellerade vattenflödet per år)
  - Tidsserie (visar hur vattenflödet varierat under en period)
 4. Välj om QN, QR och QRK eller alla tillsammans ska visas genom att dra i reglagen.